Erme­lo krijgt wal­no­ten­boom van boom­kwe­ker

Kwe­ke­rij De Smal­le­kamp uit Nun­speet heeft de gemeen­te Erme­lo een wal­no­ten­boom geschon­ken. De boom is geschon­ken van­we­ge de deel­na­me van Erme­lo aan de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Het the­ma van de Enten­te Flo­ra­le 2011 is groen en gezond­heid. De wal­no­ten­boom staat ook voor groen en gezond­heid.

De wal­no­ten­boom is samen met leer­lin­gen van De Goe­de Her­der­school geplant tij­dens de boom­feest­dag op kas­teel Groot Hor­loo. Het the­ma van de boom­feest­dag was dit jaar “Bomen sma­ken naar meer!” Daar­om zijn naast wal­no­ten­bo­men ook ker­sen, mis­pels, kwee­pe­ren, appels en kas­tan­jes geplant.

Wal­no­ten­boom Jug­lans regia ‘Pur­pu­rea’
Deze wal­no­ten­boom is een zwak­groei­en­de boom, die zijn naam ‘Pur­pu­rea’ dankt aan de dofro­de, pur­per­ach­ti­ge kleur van de bla­de­ren. De boom is in 1938 ont­dekt en is tame­lijk zeld­zaam, wat het ras bij­zon­der maakt. De bla­de­ren geven een heer­lij­ke geur af wan­neer deze wor­den ver­ma­len. De boom is duur­zaam opge­kweekt, onder­stam en enthout komen van eigen kwe­ke­rij en che­mi­sche mid­de­len wor­den hier niet gebruikt.

Wal­no­ten zijn gezond
Wal­no­ten zijn gezond door onder meer Ome­ga 3 vet­ten. Wal­no­ten zijn cho­les­te­rol ver­la­gend en kun­nen de kans op hart­aan­doe­nin­gen en infarc­ten ver­klei­nen.

Bron:
Gemeen­te Erme­lo