Omgeving spoortunnel Delft wordt groene oase

De omgeving rondom het betonnen dak van de spoortunnel in Delft wordt een groene oase. In totaal moeten 608 bomen bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dinsdag worden de eerste 89 bomen geplaatst. Het is een speerpunt voor de landelijke en provinciale overheden: Een duurzamere inrichting van de stad. Het kale stuk grond rondom de nieuwe […]

Groen in Delft blijft aandacht vragen

Er is de laatste jaren ruim 1 miljoen bezuinigd op groen (17% van het budget). De nota Groen van een paar jaar geleden heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van het groen in de stad en dat is lastig met 17% minder budget. Dat kan iedereen zien in de stad. Reden […]

Groen beweegpark in Delft geopend

Op het voormalige bibliotheekterrein in Delft is onlangs een groen beweegpark met fitnessapparaten en speeltoestellen waar jong en oud elkaar ontmoeten officieel in gebruik genomen. De fitnessapparatuur, het paradepaardje van de Beweegtuin, is door iedereen te gebruiken en een supersportieve outfit is daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde. Gemeenteraadslid Stephan Brandligt is de initiatiefnemer van deze unieke […]

Zestien groengebieden worden groene parels van Delft

De gemeente Delft heeft zestien groengebieden die voor de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd cultuurhistorisch nader onderzocht als groene parels van Delft. Dit staat in het rapport “Inventarisatie en waardestelling cultuurhistorisch groen tot 1940, 16 groene parels in Delft als spiegels van de tijd.” Bepalend voor de waardestelling van de groene parels zijn zes criteria; cultuurhistorische […]

Gemeente Delft gaat voor groene daken

Delftse particuliere woningeigenaren, non-profitorganisaties en bedrijven kunnen vanaf half november 2009 bij de gemeente Delft subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groendak op hun pand. Met de groene daken wil de gemeente het groenoppervlak in de stad vergroten om zo de luchtkwaliteit te verbeteren en de afvoer van regenwater te vertragen. Het aanleggen van […]

Delft wil gevarieerde natuur in de stad

De gemeente Delft gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan een gevarieerde natuur in de stad. Zo wil de gemeente vlinders en libellen lokken. In openbare gebieden worden vaste planten geplaatst die vlinders trekken. Om libellen aan te trekken, worden bij oevers planten als lisdodde en zwanebloem geplant. Lees het volledige bericht in AD […]

Delft stelt €30.000 beschikbaar voor groene daken

Het college van B&W van de gemeente Delft stelt eenmalig €30.000 beschikbaar om een aantal dakdelen in de Poptahof te voorzien van een sedumdak. Dit dak gaat als een verlengde van het park fungeren waardoor het groen tot aan de woningen wordt gebracht. Groene ader van de wijkWoningcorporatie Woonbron Delft werkt samen met de gemeente […]