Zestien groengebieden worden groene parels van Delft

De gemeente Delft heeft zestien groengebieden die voor de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd cultuurhistorisch nader onderzocht als groene parels van Delft. Dit staat in het rapport “Inventarisatie en waardestelling cultuurhistorisch groen tot 1940, 16 groene parels in Delft als spiegels van de tijd.”

Bepalend voor de waardestelling van de groene parels zijn zes criteria; cultuurhistorische betekenis voor de stad, de ruimtelijke waarden en de zeldzaamheid en typologie van het ontwerp. Daarnaast zijn de gaafheid en de ontwerper zelf van de groene parels belangrijk. Alle groengebieden die in het rapport zijn opgenomen liggen in en rond de binnenstad.

Kennis toepassen voor planontwikkeling
De gemeente Delft gaat de kennis en inzicht die het rapport geeft gebruiken bij toekomstige planontwikkelingen van de stad.  Wethouder Vuijk, (Monumenten) hierover: “Dit rapport toont aan dat Delft een diversiteit aan waardevolle groengebieden heeft. Naast de vele monumenten zijn ook deze groene parels het bezichtigen meer dan waard.”

Groene parels beschermen
Zijn collega, Anne Koning (Ruimtelijke Ordening en Groen): “Deze inventarisatie biedt goede mogelijkheden om de groene parels voor de toekomst te beschermen. Dat kan door vanuit dit rapport de inrichting ter hand te blijven nemen en deze te verankeren in beheerplannen en dergelijke.”

Bron:
Gemeente Delft