Groen in Delft blijft aandacht vragen

Er is de laatste jaren ruim 1 miljoen bezuinigd op groen (17% van het budget). De nota Groen van een paar jaar geleden heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van het groen in de stad en dat is lastig met 17% minder budget. Dat kan iedereen zien in de stad. Reden voor GroenLinks om het beheerplan Groen ter bespreking te vragen in de gemeenteraad. Groen in de stad is belangrijk. Groen maakt de stad leefbaar en maakt mensen gelukkig en gezond. Groen trekt vogels en vlinders aan. En groen draagt bij aan het ‘waterbergende vermogen’. De stad wordt steeds meer bebouwd, bestraat en betegeld. Het water kan niet makkelijk wegzakken en dat kan problemen geven.
Zelfbeheer stimuleren
Minder geld is een gegeven. Dat we daarom meer inzetten op zelf- en medebeheer vindt GroenLinks logisch en aanvaardbaar. Uit beantwoording van technische vragen blijkt dat al vele tientallen beheerovereenkomsten zijn afgesloten met bewoners of organisaties die een stukje openbaar groen (gedeeltelijk) onderhouden. Bijvoorbeeld met de Bedrijven Kring Schieoevers die het beheer van het groen in hun gebied hebben overgenomen van de gemeente. Dat is een mooie ontwikkeling. Maar het kan nog beter.
GroenLinks heeft er bij het college op aangedrongen om bewoners en bedrijven nóg meer te betrekken bij het beheer van het groen in hun buurt. Veel bewoners, maar ook scholen en bedrijven willen dat. Ze willen een moestuin beginnen, boomspiegels beplanten, groene daken aanleggen of openbaar groen beheren, maar weten niet hoe ze dat aan moeten pakken. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente hier veel meer energie in gaat steken.
Bomen
Bomen zijn belangrijk. Ze maken steden groener. En schoner want ze filteren de viezigheid uit de lucht. GroenLinks heeft in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het feit dat het aantal bomen in de computer van de gemeente niet overeen komt met het werkelijke aantal bomen. Er ontbreken 1300 bomen. De wethouder heeft uitgelegd hoe dat zit. Er zijn bomen geveld die nog niet zijn herplant (bijv. in de Spoorzone en bij het nieuwe ziekenhuis) of er zijn bomen geveld waarvan herplant om een andere reden is uit- of afgesteld.
De wethouder was stellig: de herplantplicht wordt in Delft nageleefd. Dat is heel belangrijk voor GroenLinks. We zullen hem daar ook aan houden! Het voorstel van OD en CDA voor een openbare databank bomen en groen vindt GroenLinks erg interessant. Onze wethouder vindt dat ook en kondigde een nota aan over open data, waarin een openbaar bomenregister de pilot zal zijn.
Gemiste kans
Maar dat er nog werk aan de winkel is, bleek vorige week toen het plan voor de invulling van de locatie van de oude bieb aan de Kruisstraat werd gepresenteerd. Hier komt een supermarkt in een lelijke, platte, grijze doos. Terwijl op deze plek een innovatief, klimaat adaptief gebouw met een groen dak en groene gevels veel beter is. Een gemiste kans in onze mooie binnenstad.