Gemeen­te Delft gaat voor groe­ne daken

Delft­se par­ti­cu­lie­re woningei­ge­na­ren, non-pro­fit­or­ga­ni­sa­ties en bedrij­ven kun­nen van­af half novem­ber 2009 bij de gemeen­te Delft sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen­dak op hun pand. Met de groe­ne daken wil de gemeen­te het groen­op­per­vlak in de stad ver­gro­ten om zo de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren en de afvoer van regen­wa­ter te ver­tra­gen.

Het aan­leg­gen van een groen­dak levert niet alleen een mooi groen dak op, maar het bespaart ook nog eens ener­gie door bete­re iso­la­tie, het is geluids­we­rend en zorgt voor een lan­ge­re levens­duur van de dak­be­dek­king.

Par­ti­cu­lie­re woningei­ge­na­ren krij­gen per m2 aan­ge­leg­de exten­sie­ve groen­dak voor­zie­ning € 25,- sub­si­die. Non-pro­fit­or­ga­ni­sa­ties en bedrij­ven krij­gen 50% van de kos­ten ver­goed tot een maxi­mum van € 25,- per m2 aan­ge­legd exten­sie­ve groen­dak voor­zie­ning. Om de sub­si­die te krij­gen moet mini­maal 6 m² van het dak­op­per­vlak zijn beplant.


Ver­schil­len­de aan­vra­gen bin­nen
Wet­hou­der Lian Merkx (Duur­zaam­heid): “We heb­ben al ver­schil­len­de aan­vra­gen bin­nen, niet alleen van­uit par­ti­cu­lie­ren maar juist ook van­uit het bedrijfs­le­ven in Delft. Dat is natuur­lijk prach­tig want het geeft aan dat het voor­ziet in een con­cre­te vraag. We wil­len als gemeen­te graag samen met de stad zoe­ken goe­de oplos­sin­gen voor duur­za­me vraag­stuk­ken. Dit pro­ject past in het rij­tje van de ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten die we als gemeen­te samen met part­ners onder­ne­men om van Delft een duur­za­me stad te maken en te hou­den.

Bedra­gen
Voor 2009 heeft de gemeen­te € 50.000,- sub­si­die beschik­baar voor de aan­leg van sedum-en gras­da­ken, waar­van € 25.000,- voor par­ti­cu­lie­re woningei­ge­na­ren en â‚¬ 25.000,- voor non-pro­fit­or­ga­ni­sa­ties en bedrij­ven.

Het sub­si­die­pla­fond bedraagt voor 2010 € 100.000,- waar­van € 25.000,- voor par­ti­cu­lie­re woningei­ge­na­ren en € 75.000,- voor non-pro­fit orga­ni­sa­ties en bedrij­ven.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Delft