Gemeente Delft gaat voor groene daken

Delftse particuliere woningeigenaren, non-profitorganisaties en bedrijven kunnen vanaf half november 2009 bij de gemeente Delft subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groendak op hun pand. Met de groene daken wil de gemeente het groenoppervlak in de stad vergroten om zo de luchtkwaliteit te verbeteren en de afvoer van regenwater te vertragen.

Het aanleggen van een groendak levert niet alleen een mooi groen dak op, maar het bespaart ook nog eens energie door betere isolatie, het is geluidswerend en zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking.

Particuliere woningeigenaren krijgen per m2 aangelegde extensieve groendak voorziening € 25,- subsidie. Non-profitorganisaties en bedrijven krijgen 50% van de kosten vergoed tot een maximum van € 25,- per m2 aangelegd extensieve groendak voorziening. Om de subsidie te krijgen moet minimaal 6 m2 van het dakoppervlak zijn beplant.


Verschillende aanvragen binnen
Wethouder Lian Merkx (Duurzaamheid): “We hebben al verschillende aanvragen binnen, niet alleen vanuit particulieren maar juist ook vanuit het bedrijfsleven in Delft. Dat is natuurlijk prachtig want het geeft aan dat het voorziet in een concrete vraag. We willen als gemeente graag samen met de stad zoeken goede oplossingen voor duurzame vraagstukken. Dit project past in het rijtje van de verschillende activiteiten die we als gemeente samen met partners ondernemen om van Delft een duurzame stad te maken en te houden.

Bedragen
Voor 2009 heeft de gemeente € 50.000,- subsidie beschikbaar voor de aanleg van sedum-en grasdaken, waarvan € 25.000,- voor particuliere woningeigenaren en â‚¬ 25.000,- voor non-profitorganisaties en bedrijven.

Het subsidieplafond bedraagt voor 2010 € 100.000,- waarvan € 25.000,- voor particuliere woningeigenaren en € 75.000,- voor non-profit organisaties en bedrijven.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Delft