Berichten

Hoe meer bomen een stad heeft, hoe lager de misdaad er is. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

De onderzoekers stelden vast dat er minder diefstallen, inbraken, overvallen en schietpartijen plaatsvonden naarmate er meer bomen stonden. Tien procent meer bomen deed de misdaad met 12 procent dalen.

Lees het volledige bericht hier »

Bron:
IPS

“Het reinigen en koelen van de lucht in binnensteden. De opvang van pieken in  de afvoer van hemelwater. De opwekking van energie en het verbouwen van voedsel. In grootstedelijke gebieden als de regio Eindhoven leiden innovatieve groene oplossingen tot winst voor het milieu, het klimaat en voor economische kansen. Alleen, dan moeten we de bouw- en groenvakmensen van morgen nu al leren samenwerken.”

Dit geeft Cyrille de Warrimont aan. Hij coördineert namens het Knooppunt Innovatief Groen de samenwerking tussen dertien AOC’s groenopleidingen en ROC’s bouwkunde in Noord-Brabant. Voor het eerst werken deze opleidingen samen in de pilot ‘Rood & Groen’.

Doel
Het doel is dat studenten van verschillende disciplines samen leren werken om innovatieve groen-projecten te realiseren. Door de kennis op het gebied van techniek en groen met elkaar te verbinden worden toepassingen sneller en beter gerealiseerd.

Pilot ‘Rood & Groen’
Op de Groene Campus in Helmond gaan studenten voor de pilot ‘Rood & Groen’ aan de slag met een eetbaar dak. ‘Dit specifieke dak reinigt fijnstof uit de lucht, houdt regenwater langer vast, isoleert het gebouw én biedt plaats om seizoensgroenten te verbouwen en te oogsten!’, aldus De Warrimont. Voor het Food & Freshlab van de Groene Campus dient het dak ter educatie maar de producten kunnen ook gebruikt worden voor het restaurant. Studenten van het ROC Ter AA en AOC De Groene Campus in Helmond werken samen aan een oplossing die voldoet aan alle technische eisen en die tot een mooie oogst leidt.

Andere Brabantse steden
Ook in andere grote Brabantse steden nemen de studenten ROC en AOC de uitdaging aan om aan een concreet stedebouwkundig groen plan te werken.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Uit de toekomstvisie over de wijk Boswinkel in Enschede blijkt dat een groene omgeving met duidelijke gebruiksmogelijkheden in het openbaar groen ervoor zorgt dat de bewoners van de wijk elkaar meer gaan ontmoeten en elkaar dus beter leren kennen.

In de visie ‘Boswinkel duurzaam en vitaal’ staat het volgende omschreven: “Het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte maakt een beweging van ‘kijkgroen’ naar ‘doegroen’ mogelijk. Zo kan onderscheid worden gemaakt in groen om in te spelen, om in te bewegen, om in te ‘tuinieren’, om in te ontmoeten en om in rust te genieten”.

Sociale cohesie vergroten
Verder staat er in de visie dat de kwaliteit van de groenstructuur diverse mogelijkheden biedt om activiteiten te organiseren die de sociale cohesie en het welzijn vergroten. Bewoners worden uitgenodigd om hiervan gebruik te maken en zo mogelijk gefaciliteerd om initiatieven te ontplooien.

Wijk Boswinkel
De wijk Boswinkel in Enschede is eind jaren ’50 gebouwd. Het oostelijk deel dat ook bekendstaat als Kotman-west kwam in een onderzoek door NRC-Handelsblad naar voren als een van de armste wijken van Nederland. Het werd gebouwd door verschillende woningcorporaties en bestaat uit portiekflats met daartussen rijtjes laagbouw.

Download hier de visie »

Bron:

  • Visie Boswinkel
  • Gemeente Enschede
     
     

Er zijn al heel wat goede voorbeelden van speelnatuur in de stad. Goede voorbeelden inspireren. De stap van inspiratie naar daadwerkelijke realisatie blijkt minder makkelijk. Juist die stap krijgt aandacht in deze publicatie

De uitgave is gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. Het is een samenwerking tussen praktijk en wetenschap, en tussen stedenbouw, landschapsarchitectuur en gezondheid/pedagogie. Het resultaat is van hoge kwaliteit. Met de toenemende aandacht voor speelgroen in de stad voorziet dit boek in een behoefte.

De publicatie voorziet speelnatuur van een helder begrippenkader. Bestaande plekken worden systematisch geanalyseerd. Dit levert waardevolle informatie op, en handvatten voor ontwerp. Kernbegrippen zijn vrij spel, veranderbaarheid (spelen mét de natuur, in plaats van in de natuur) en een complexe  ‘landschaps’structuur. Dat is de basis om meer speelnatuur te maken. Ook verschillende vormen van lokaal beleid worden naast elkaar gelegd. De actuele kennis over spelen in het groen staat erin, en de aanwijzingen die dit oplevert voor de inrichting. In de praktijk gaat het niet alleen om de fysieke plek: de sociale inbedding en spin-off zijn minstens zo belangrijk voor goed functioneren. Regelgeving en beleid die de realisatie van groene speelplekken in de stad beïnvloeden, komen aan bod.

Volledige informatie:
De studie is te omvangrijk om snel te downloaden. Via deze link komt u bij de inhoudsopgave van de studie. Elk hoofdstuk is apart te downloaden.
Click hier om deze publicatie te bestellen

Ook interessant:
Kinderen, spelen, gezondheid, natuur

Bron:
De speeldernis
GGD Rotterdam-Rijnmond
Wageningen UR
In opdracht van LNV

 

De aandacht voor stedelijk groen verandert. Investeren in dat groen is in diverse gemeenten niet meer synoniem aan het maken van kosten. Groen draagt bij aan krachtige steden met aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. “De groene stad gedachte druppelt langzaam door” zegt Marcel Teubner van Darthuizer Boomkwekerijen. In dit artikel worden de meningen van diverse mensen uit diverse organisaties gegeven en het groenbeleid van gemeenten besproken.