Gemeenten onderkennen langzaam dat groen iets oplevert

De aandacht voor stedelijk groen verandert. Investeren in dat groen is in diverse gemeenten niet meer synoniem aan het maken van kosten. Groen draagt bij aan krachtige steden met aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. “De groene stad gedachte druppelt langzaam door” zegt Marcel Teubner van Darthuizer Boomkwekerijen. In dit artikel worden de meningen van diverse mensen uit diverse organisaties gegeven en het groenbeleid van gemeenten besproken.