Berichten

In Amsterdam werden onlangs de awards voor het diervriendelijkste en het groenste stadsdeel uitgereikt. Stadsdeel Noord mag zich het diervriendelijkste stadsdeel van 2011 noemen. Stadsdeel Centrum is het groenst.

Stadsdeelvoorziter en portefeuillehouder Jeanine van Pinxteren nam de award voor het groenste stadsdeel in ontvangst op het groene dak van de Stopera. Juryvoorzitter Daniël Höwekamp (bouwbioloog) lichtte de keuze van de jury voor stadsdeel Centrum toe.

Centrale aanpak groene daken
De jury was zeer te spreken over de prioriteit die voetgangers en fietsers krijgen in het stadsdeel en de pilot met het gescheiden inzamelen van plastic afval en de subsidie voor groene daken. De jury merkte hierbij wel op dat er in de stad nog veel moet gebeuren op het gebied van groen en duurzaamheid. Een centraal gestuurd beleid kan zorgen voor meer daadkracht en minder versnippering. De jury pleitte voor het inzetten op woningrenovatie en een centrale aanpak van groene daken. Duurzame oplossingen moeten in de hele keten worden gezocht en aangepakt.

Ecologische structuren
In een groen stukje in Amsterdam Noord kreeg Willem Paquay – lid dagelijks bestuur stadsdeel Noord – de award voor het diervriendelijkste stadsdeel. De juryvoorzitter Martin Melchers (voormalig stadsecoloog) loofde de inzet van het stadsdeel Noord voor het oplossen van knelpunten in de ecologische structuren, het voeren van een succesvol beleid ten aanzien van de ijsvogel en de grutto. Aanbevelingen deed de jury vooral op het gebied van voorlichting vanuit het stadsdeel. Zo kan op de website een aparte subpagina komen voor dieren en natuur, waarbij hondenbeleid en informatie over in het wild levende dieren samen kunnen worden gebracht.

Jury samenstelling
De jury die de stadsdelen op diervriendelijkheid beoordeelde bestond uit Martin Melchers (voormalig stadsecoloog), Hanna Hirsch (Vogelbescherming), Eva van Joost (Dierenbescherming Amsterdam) en René Verhoogt (Dierenambulance Amsterdam). Daniël Höwekamp (architect/bouwbioloog), Joyce van Heijningen (Stoere Vrouwen) en Philip van Traa (Green Olive/De Groenten uit Amsterdam) beoordeelden hoe groen de stadsdelen zijn. Beide jury’s kwamen unaniem tot een oordeel, maar hadden ook een lijst aanbevelingen voor de winnende en de overige stadsdelen.

Initiatiefnemer
Het is dit jaar voor het eerst dat de Partij voor de Dieren de verkiezing organiseert. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Door het organiseren van deze verkiezing zetten we twee stadsdelen in het zonnetje en moedigen we tegelijkertijd alle stadsdelen aan om hun beleid diervriendelijker en groener te maken, want volgend jaar komt er weer een verkiezing met nieuwe kansen.”

Bron:
Gemeente Amsterdam

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft het initiatief genomen de Henri Dunantweg, de toegangsweg tot het ziekenhuis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te planten. Op vrijdag 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, plant wethouder Isabelle Diks samen met vertegenwoordigers van MCL, AOC en gemeente de eerste vier iepen.

Het initiatief om de Henri Dunantweg een groener karakter te geven volgt logisch op eerdere initiatieven van het ziekenhuis. Ter verbetering van het milieu en leefbaarheid heeft het MCL onlangs ruim honderd bomen op het terrein geplant. Ook op het gebied van duurzaam bouwen, zuinig omgaan met energie en vermindering van CO2-uitstoot heeft het MCL al goede resultaten geboekt. Nu heeft het MCL samen met de gemeente Leeuwarden en het AOC Friesland een plan ontwikkeld voor een groenere toegangsweg.

Investeren in milieu en leefbaarheid
Directeur Facilitair Bedrijf Winferd Madlener: “We zijn blij dat we dit hebben kunnen uitvoeren mede dankzij de royale bijdrage van een aantal belanghebbenden. Met de aanplant van 65 iepen wordt geïnvesteerd in milieu en leefbaarheid van het MCL en van de stad.”

Prettige en leefbare omgeving
Het MCL houdt bij de ontwikkeling van de medische functies rekening met duurzaamheid en omgeving. Dat vindt het MCL van maatschappelijk belang. In het licht daarvan neemt het MCL tal van maatregelen die de belasting van het milieu moeten beperken. Daarnaast heeft het MCL ambities op het gebied van gastvrijheid. Immers, gastvrijheid bepaalt mede hoe patiënten de zorg ervaren. Daarom werkt het MCL voortdurend aan een prettige en leefbare omgeving.

Dag van de Duurzaamheid
Als de dag voor de officiële start van het groenproject aan de Henri Dunantweg is 11 november gekozen, de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag organiseren bedrijven, organisaties en scholen in heel Nederland een scala aan duurzame activiteiten. De  Dag is geïnitieerd door Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Ulmus Resista “New Horizon”
Namens het MCL zullen de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad, samen met Isabelle Diks, wethouder van onder andere woon- en leefomgeving en duurzame ontwikkeling van de Gemeente Leeuwarden de eerste bomen planten. Leerlingen van AOC Friesland zullen hen daarbij assisteren. De bomen die worden geplant zijn iepziekteresistente bomen (Ulmus Resista “New Horizon”).

Leeuwarden wint certificaat Groen & Gezondheid
Tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland op donderdag 27 oktober in Deventer werd bekendgemaakt dat Leeuwarden het beste beleid voert voor Groen & Gezondheid. Gemeenten die in 2011 deelnamen aan de competitie Groenste stad/dorp van Nederland werden door Entente Florale Nederland en door de GGD-werkgroep Groen & Gezondheid uitgedaagd om hun projecten en plannen voor gezond groen in te dienen.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Meer sfeer en minder wind in het nieuwe deel van het winkelcentrum in Almere. Dat gaat vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco in 2011 realiseren met een verticaal windscherm, twee overkappingen hoog boven het straatniveau, verlichting en hoge bomen.

Architect James Craven laat weten dat het nogal aan sfeer ontbreekt in het centrum van Almere en dat is de reden waarom er grote bomen worden geplant en er veel met licht wordt gespeeld. Tot slot krijgt de stad een bijzonder kunstwerk als duidelijk herkenningspunt.

Lees het volledige bericht en bekijk de foto’s »

Bron:
Architectenweb.nl

In de Belgische plaats Ruien wordt op korte termijn een begin gemaakt met de aanleg van een groene ontmoetingszone in het centrum.  Met als doel een plek te creëren voor alle bewoners, zodat zij hier kunnen wandelen, joggen en tot rust kunnen komen.

In deze groene ontmoetingszone komt een park met daarin een avontuurlijke, groene speelplek voor de kinderen.  Om de bewoners in contact te brengen met de natuur wordt er onder andere een boomgaard aangelegd met oude en inheemse fruitrassen en bosjes met bessenstruiken.

Bron:
Nieuwsblad