Herinrichting Ninoofse Poort leidt tot 2 hectare extra groene zone

Beliris, het Brussels gewest, Brussel Stad en Molenbeek hebben maandag het startschot gegeven voor de herinrichting van de Ninoofse Poort en de westelijke kleine ring. Dat gebeurde met de afbraak van enkele gebouwen, die na de sanering van de terreinen plaats moeten maken voor een park van twee hectare. Beliris trekt 22 miljoen euro uit […]

Brussel ambieert titel Groene Hoofdstad van Europa

In 2014 wil Brussel Groene Hoofdstad van Europa worden. In de loop van september zet een hele reeks initiatieven de groene revolutie van de stad tijdens de laatste jaren in de kijker. Van 7 september tot 30 oktober loopt in het park aan de voet van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal de tentoonstelling ‘Brussel, duurzame stad’. […]

Diverse initiatieven voor behoud van openbaar groen in Brussel

Brussel heeft nog steeds het imago het favoriete jachtterrein te zijn van projectontwikkelaars en betonbaronnen. Maar enkele kleine initiatieven boekten de laatste tijd opmerkelijke successen in het streven naar een groenere hoofdstad. Het meest opgemerkt is de Actie Protectie Platanen en Kasseien, die zich verzet tegen de heraanleg van de Havenlaan. Om de verkeersdruk ten […]

Brussel is negende groene stad van Europa

De Green City Index rangschikt 30 Europese steden naar hun milieu-inspanningen en de strijd tegen klimaatverandering. Brussel krijgt alvast de negende plaats toegemeten. De index is gebaseerd op dertig indicatoren met betrekking tot de thema’s van milieu-governance, waterbeheer, ruimtelijke ordening en afval, energieverbruik, de kwaliteit van gebouwen, vervoer, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit. De optelsom van alle […]