Berichten

Beliris, het Brussels gewest, Brussel Stad en Molenbeek hebben maandag het startschot gegeven voor de herinrichting van de Ninoofse Poort en de westelijke kleine ring.
Dat gebeurde met de afbraak van enkele gebouwen, die na de sanering van de terreinen plaats moeten maken voor een park van twee hectare. Beliris trekt 22 miljoen euro uit voor het project, dat tegen de lente 2019 klaar moet zijn.
De Brusselse huisvestingsmaatschappij BGHM investeert een half miljoen euro in de sanering van de gronden. De afbraak van de gebouwen en de sanering van de gronden moeten tegen het einde van het jaar afgerond zijn.
Dan kan er gestart worden met de eigenlijke herinrichting van het kruispunt. Sinds de start van het project zijn reeds heel wat grondige aanpassingen gebeurd. Zo ligt het project met 107 sociale woningen niet langer in het nieuw aan te leggen park, naast het Institut Arts en Métiers. Ook de tramlijn is verlegd en loopt niet langer door het park.
Dat park zal worden aangelegd in overleg met de omwoners, zo kondigde Brussels minister voor Milieu Céline Fremault maandag aan bij de start van de werkzaamheden. Ook Beliris-voorzitter Didier Reynders, Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet, en de burgemeesters van Brussel, Yvan Mayeur, en Molenbeek, Françoise Schepmans, waren aanwezig bij de plechtigheid.

In 2014 wil Brussel Groene Hoofdstad van Europa worden. In de loop van september zet een hele reeks initiatieven de groene revolutie van de stad tijdens de laatste jaren in de kijker.

Van 7 september tot 30 oktober loopt in het park aan de voet van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal de tentoonstelling ‘Brussel, duurzame stad’. De gratis expo, in een 25 meter hoge toren met vier verdiepingen, zoomt in op wat het hoofdstedelijk gewest de laatste jaren zoal heeft verwezenlijkt op het gebied van milieu. En dat is niet min. Zo is het energieverbruik per inwoner sinds 2004 met 16 procent gedaald, vermindert het aantal auto’s en is het gebruik van het openbaar vervoer met 80 procent gestegen, boomt het aantal passief- en lage-energiegebouwen, en kent de stad een vijftiental duurzame wijken.

Groene Wandeling
Intussen wordt naarstig gewerkt aan de Groene Wandeling, een project dat parken en natuurzones verbindt tot een groene ruggengraat door het gewest, en ondertekende Brussel het Pact van de Burgemeesters, waarin 1600 steden zich ertoe verbinden de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen tegen 2025. Inspanningen die lonen: op de European Green City Index van The Economist Intelligence Unit bekleedt Brussel nu de negende plaats, net na Berlijn, maar voor Parijs en Londen.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Brussel heeft nog steeds het imago het favoriete jachtterrein te zijn van projectontwikkelaars en betonbaronnen. Maar enkele kleine initiatieven boekten de laatste tijd opmerkelijke successen in het streven naar een groenere hoofdstad.

Het meest opgemerkt is de Actie Protectie Platanen en Kasseien, die zich verzet tegen de heraanleg van de Havenlaan. Om de verkeersdruk ten gevolge van het nieuwe logistieke centrum Bilc op te vangen, zouden alle 300 platanen langs de laan moeten verdwijnen, en wordt het kasseien wegdek vervangen door beton. Omdat het Bilc er uiteindelijk niet komt, is volgens omwonenden ook de heraanleg overbodig geworden.

Ter dood veroordeelde Plataan
Veel media-aandacht kreeg hun grote spandoek op het drukke Saincteletteplein, waarop een rij afgezaagde bomen te zien is met daarboven de ironische slogan: “Te veel groen in de stad.” Ook op Facebook wordt actie gevoerd: de ‘ter dood veroordeelde’ Daan Plataan heeft er intussen al zo’n 1.400 vrienden. En een petitie tegen de plannen telt meer dan 6.000 handtekeningen. Met succes, zo lijkt het, want de start van de werken is voorlopig tot 5 september uitgesteld, en minister-president Charles Picqué (PS) heeft al laten weten dat het dossier op de ministerraad van 29 augustus opnieuw besproken zal worden.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De Green City Index rangschikt 30 Europese steden naar hun milieu-inspanningen en de strijd tegen klimaatverandering. Brussel krijgt alvast de negende plaats toegemeten. De index is gebaseerd op dertig indicatoren met betrekking tot de thema’s van milieu-governance, waterbeheer, ruimtelijke ordening en afval, energieverbruik, de kwaliteit van gebouwen, vervoer, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit. De optelsom van alle indicatoren doet Brussel op de negende plaats belanden.

Parken, bossen, het Zoniënwoud, privétuinen, begraafplaatsen, sportterreinen, weiden en moestuinen maken van Brussel één van de meest groene steden in Europa. Want maar liefst de helft van het gewestelijk grondgebied is groen. Leefmilieu Brussel beheert het grootste deel van deze groene ruimten en tracht hun verschillende functies – recreatie, educatie, landschap en ecologie – naast elkaar te laten bestaan.

Rijke biodiversiteit
Zo kunnen de Brusselaars, omwonenden en toeristen, er wandelen, herbronnen, spelen of opgaan in hun favoriete sport. En dit terwijl de rijke biodiversiteit beschermd blijft: niet minder dan 800 soorten planten, 45 soorten zoogdieren, 17 soorten vleermuizen en 92 soorten nestbouwende vogels hebben hier hun thuis.

 

Lees het volledige bericht op Knack.be »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.