Brussel is negende groene stad van Europa

De Green City Index rangschikt 30 Europese steden naar hun milieu-inspanningen en de strijd tegen klimaatverandering. Brussel krijgt alvast de negende plaats toegemeten. De index is gebaseerd op dertig indicatoren met betrekking tot de thema’s van milieu-governance, waterbeheer, ruimtelijke ordening en afval, energieverbruik, de kwaliteit van gebouwen, vervoer, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit. De optelsom van alle indicatoren doet Brussel op de negende plaats belanden.

Parken, bossen, het Zoniënwoud, privétuinen, begraafplaatsen, sportterreinen, weiden en moestuinen maken van Brussel één van de meest groene steden in Europa. Want maar liefst de helft van het gewestelijk grondgebied is groen. Leefmilieu Brussel beheert het grootste deel van deze groene ruimten en tracht hun verschillende functies – recreatie, educatie, landschap en ecologie – naast elkaar te laten bestaan.

Rijke biodiversiteit
Zo kunnen de Brusselaars, omwonenden en toeristen, er wandelen, herbronnen, spelen of opgaan in hun favoriete sport. En dit terwijl de rijke biodiversiteit beschermd blijft: niet minder dan 800 soorten planten, 45 soorten zoogdieren, 17 soorten vleermuizen en 92 soorten nestbouwende vogels hebben hier hun thuis.

 

Lees het volledige bericht op Knack.be »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.