Pro­ject Maan­plein uit Heer­len uit­ge­roe­pen tot Boom­pro­ject van het Jaar 2017

De Boom van het Jaar-vak­­ju­ry heeft het pro­ject Maan­plein van Tree Ground Solu­ti­ons uit­ge­roe­pen tot Boom­pro­ject van het Jaar 2017. De uit­rei­king vond van­daag plaats in de Utrecht­se Jaar­beurs, tij­dens de Dag van de Open­ba­re Ruim­te. De jury is onder de indruk van de impact van dit pro­ject en de uit­ste­ken­de low-tech rea­li­sa­tie: “Deze bomen […]

Boom­kwe­kers ver­kie­zen Car­pinus betu­lus als boom van het jaar 2017

Boom­kwe­kers heb­ben tij­dens de Boom­kwe­kers­dag in Ech­teld Car­pinus betu­lus aan­ge­we­zen tot de Boom van het Jaar 2017. Tij­dens de Boom­kwe­kers­dag stem­de bij­na de helft van alle aan­we­zi­gen op de haag­beuk. Nipt min­der popu­lair bleek de Quer­cus cer­ris (moseik) en de popu­lier ein­dig­de op de der­de plek. De ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. The­ma […]

Er mag weer gestemd wor­den voor de Boom van het Jaar!

Vorig jaar werd de prach­ti­ge Mag­no­lia Kobus nog uit­ge­roe­pen tot Boom van het Jaar 2015. Het the­ma van deze jaar­lijks door de LTO Cul­tuur­groep voor Laan- en Park­bo­men uit­ge­schre­ven ver­kie­zing luid­de toen nog ‘Wel­ko­me exo­ten’. Dit jaar richt de ver­kie­zing zich op bomen die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem: ‘Bomen voor […]

De boom van het jaar 2015 is de Mag­no­lia kobus !

‘Een wel­ko­me exoot’, dat was dit jaar het the­ma van de jaar­lijk­se ver­kie­zing van de Boom van het Jaar. De LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men is ini­ti­a­tor en orga­ni­sa­tor van de ver­kie­zing. Het was de eer­ste keer dat de Boom van het Jaar op een nieu­we manier werd geko­zen, name­lijk tij­dens de Boom­kwe­kers­dag op […]