Berichten

De Boom van het Jaar-vakjury heeft het project Maanplein van Tree Ground Solutions uitgeroepen tot Boomproject van het Jaar 2017. De uitreiking vond vandaag plaats in de Utrechtse Jaarbeurs, tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. De jury is onder de indruk van de impact van dit project en de uitstekende low-tech realisatie: “Deze bomen maken de nieuwbouw van het plein meteen vertrouwd en versterken de complete cultuuromslag van het tot voor kort nog verloederde stationsgebied in Heerlen.” Deze spannende nationale wedstrijd wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en brengt het vakwerk van boomspecialist breed onder de aandacht.
Project met een visie
TGS – Tree Ground Solutions stuurde het project Maanplein in: een onderdeel van het Maankwartier in Heerlen. Aan dit gedurfde bouwproject ligt een eigenwijze totaalvisie van de projectontwikkelaar op maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling ten grondslag. Bomen hebben er een essentiële rol, zo blijkt uit het juryrapport van de vakjury: “De vijf grote honingbomen (Styphnolobium japonicum) zijn ‘low-tech’ op het dak van een supermarkt geplaatst. Op hun groene grasterpen versterken ze het gewenste ‘vertrouwde’ en aangename gevoel dat de bouwstijl van het hele project oproept: door hun volwassen omvang is het alsof de in maart 2017 geplante bomen er al jaren staan.”
De vijf bomen zorgen met hun bladerdak voor comfortabele schaduw en koelte op het verharde plein en ze ‘breken’ de trek van de wind.
Low tech
De jury is er enthousiast over dat de boomplaats zonder ingewikkelde en onderhoudsgevoelige technologie is ingericht. “Het ‘simplistische’ en klimaatbestendige systeem voor regenwaterafvoer en irrigatie door capillaire werking is een duurzame en betaalbare keuze, die als voorbeeld dient voor vergelijkbare projecten in stedelijke verdichtingsgebieden,” aldus het juryrapport.
Eindoordeel
Uit drie nominaties heeft de vakjury het Maaneiland tot winnaar uitgeroepen.“Het ‘waarom’ van dit project is heel duidelijk en mag groenbeheerders en boomspecialisten in het land inspireren om bomengroen te zien als een waardevol deel van een groter geheel, met een groter doel,” stelt de jury in het eindoordeel. “Want deze vijf honingbomen dragen bij aan de fijne, veilige en luxe beleving van de openbare ruimte, een juiste impuls; iets dat decennialang heeft ontbroken in het sterk verwaarloosde en criminele stationsgebied van Heerlen. Hun maatschappelijke en visuele impact in combinatie met de uitstekende vakkundige aanleg maakt dit boomproject tot de winnaar: een in alle opzichten aansprekend Boomproject van het Jaar 2017!”
Tree Ground Sultions is trots op de prijs: “Met dit project laten we als projectteam en gemeente in het klein zien hoe bomen onlosmakelijk deel uitmaken van de gezonde toekomstbestendige stad waar extreme weersomstandigheden steeds meer aanwezig zullen zijn”.
 

Boomkwekers hebben tijdens de Boomkwekersdag in Echteld Carpinus betulus aangewezen tot de Boom van het Jaar 2017.
Tijdens de Boomkwekersdag stemde bijna de helft van alle aanwezigen op de haagbeuk. Nipt minder populair bleek de Quercus cerris (moseik) en de populier eindigde op de derde plek.
De verkiezing is een initiatief van de boomkwekerijsector. Thema van dit jaar was Wegbomen. Daarmee vestigt de sector de aandacht op interessante bomen die langs wegen in Nederland en in het buitenland zijn aan te planten.
Meer informatie over de boom van het jaar is te vinden op www.boomvanhetjaar.com

Vorig jaar werd de prachtige Magnolia Kobus nog uitgeroepen tot Boom van het Jaar 2015. Het thema van deze jaarlijks door de LTO Cultuurgroep voor Laan- en Parkbomen uitgeschreven verkiezing luidde toen nog ‘Welkome exoten’. Dit jaar richt de verkiezing zich op bomen die een opvallende positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en het ecosysteem: ‘Bomen voor Bijen’ is dan ook het thema van dit jaar.
De Cultuurgroep roept kwekers, handelaren en professionele gebruikers op om bomen te nomineren. Dat kan tot 1 november 2015 door een e-mail te sturen naar boomvanhetjaar@hortipoint.nl met uw naam, de naam van de boom, een korte motivatie van uw nominatie en een foto van de genomineerde boom.
Behalve het feit dat de boom van bijzondere betekenis moet zijn voor bijen, moet het een boom zijn die in Nederland in voldoende mate verkrijgbaar is. Ook wordt bij de beoordeling gekeken of de boom gezond groeit, ook in landen die voor Nederlandse kwekers belangrijke exportmarkten zijn.
Een jury van deskundigen zal uit de voorgedragen bomen de keuze maken welke bomen worden genomineerd voor de verkiezing. Tijdens de Boomkwekersdag op 20 januari 2016 zullen aanwezigen kunnen stemmen op de genomineerde bomen.

‘Een welkome exoot’, dat was dit jaar het thema van de jaarlijkse verkiezing van de Boom van het Jaar. De LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen is initiator en organisator van de verkiezing. Het was de eerste keer dat de Boom van het Jaar op een nieuwe manier werd gekozen, namelijk tijdens de Boomkwekersdag op 15 januari. De aanwezige kwekers konden kiezen uit drie – door de vakkundige jury van o.a. dendrologen, boomkwekers en hoveniers geselecteerde – exoten, te weten: Liriodendron tulipifera, Magnolia kobus en Ostrya carpinifolia. De kandidaat-exoten moesten aan een aantal extra eisen voldoen. Zo moesten ze onderhoudsvriendelijk zijn, gezond groeien en Europees toepasbaar zijn in verband met exportmogelijkheden naar het buitenland.
De populairste van het drietal bleek de oorspronkelijk uit Azië afkomstige Magnolia kobus. Deze boom mag gedurende 2015 de titel ‘Boom van het Jaar’ dragen.
Ander klimaat vereist andere bomen
Jan van Leeuwen, voorzitter van de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen, is enthousiast over de keuze voor de Magnolia kobus: ‘Dit is per definitie een boom die het goed doet onder verschillende omstandigheden. Het maakt Magnolia kobus uitermate goed toepasbaar in het openbaar groen. Daarbij is de boom tijdens zijn bloeiperiode (maart/april) met zijn helwitte bloemen werkelijk een lust voor het oog!’
Van Leeuwen vertelt dat de keuze voor het thema ‘exoten’ gezien moet worden in een bredere ontwikkeling. ‘Ons klimaat, en daarmee de wereld om ons heen, is aan het veranderen. Dat vraagt om een ander type beplanting, een ander type bomen. De Magnolia kobus past prima in dit verhaal.’
‘Valse Tulpenboom’
De leek zal bij het bekijken van een foto van de Magnolia kobus verrast uitroepen: ‘Oh, je bedoelt de tulpenboom!’, maar die gedachte berust volgens Van Leeuwen op een misverstand. ‘De Magnolia kobus wordt vaak onterecht uitgemaakt voor Tulpenboom, terwijl zijn eigenlijke bijnaam ‘Beverboom’ is. Er bestaat daarentegen wél een Tulpenboom, de Liriodendron tulipiferum en dat was – vast niet toevallig – één van de andere twee kandidaten. Deze boom wordt zo genoemd, omdat zijn bloemen – meer nog dan die van de Magnolia- lijken op bloeiende tulpen.’