Berichten

Een nieuw stadspark in Goes moet jong en oud stimuleren tot bewegen. Het plan is om in 2011 met de aanleg van het park langs de Oranjeweg te starten. 

Hoe het toekomstige park er precies uit gaat zien staat nog niet vast. Wel kunnen omwonenden creatieve voorstellen indienen. Zo zijn er ideeën voor een visvijver, een ommetje en beleeftuinen voor senioren. Volgens projectleider Elia ter Wisscha van de gemeente Goes wordt het nieuwe groengebied met natuurlijke elementen ingericht. Standaard speeltoestellen en verharde speelplaatsen zullen er niet komen. 

Lees meer over dit onderwerp in het bericht van de PZC »


Bron:
PZC

 

Voldoende lichaamsbeweging is van groot belang voor de gezondheid. Het gaat niet alleen om sporten, maar vooral om dagelijks bewegen, van lopen en fietsen naar school, werk en winkels tot traplopen, stevig wandelen en buitenspelen. De inrichting van de gebouwde omgeving lijkt een stimulerend effect te kunnen hebben, al is hard wetenschappelijk bewijs nog schaars.

Kansen kunnen echter ook nu al worden benut, zeker waar raakvlakken bestaan met andere beleidsterreinen, zoals verkeersveiligheid en milieu. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het vandaag aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangeboden advies Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag.

Ziekte en sterfte
Vast staat dat te weinig lichaamsbeweging gepaard gaat met veel ziekte en sterfte in de bevolking. Alle reden dus om mensen aan te moedigen dagelijks voldoende te bewegen. Eén mogelijke factor die daarbij de laatste jaren toenemend aandacht krijgt is de gebouwde omgeving. Kunnen bepaalde inrichtingskenmerken van woningen, scholen, kantoren, wijken en steden het beweeggedrag bevorderen?

Lees het volledige persbericht »

Bron:
Gezondheidsraad

 

Buitenspelen is een vorm van bewegen die bijna ieder kind aanspreekt. Het heeft geen voorgeprogrammeerd of verplicht karakter zoals sport dat kan hebben. Het gebeurt vanuit het kind zelf en is daarmee de krachtigste motivatie voor bewegen. Voorwaarde is dat de speelomgeving voldoende kwaliteit heeft. Een natuurlijke speelplek of ‘speelnatuur’ scoort goed: er zijn eindeloze mogelijkheden voor bewegen en een kind stemt zijn spel zelf af op zijn mogelijkheden en stemming. Zo behoudt hij zijn beweegplezier. Lokale beleidsmakers zouden er goed aan doen speelnatuur binnen hand-(woon)bereik van kinderen te brengen. Aan de randen van gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘speelbos’, maar liever nog binnen het woongebied, of gekoppeld aan scholen en bestaande speeltuinen.

Gemeenten moeten speelnatuur dan een plek geven in zowel hun speelruimtebeleid als hun groenbeleid. Ze kunnen initiatieven van bewoners aanmoedigen en ondersteunen met expertise. Zo creëren ze kwaliteit.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in Pedagogiek in de praktijk (september 2008)

Ook interessant:
Kinderen, spelen, natuurlijke speelplekken

Bron:
Pedagogiek in de praktijk (Kees Both en Josine van den Bogaard)

Bewegen in de natuur blijkt een succesvol middel te zijn in de strijd tegen obesitas. Uit Engels onderzoek blijken mensen het bewegen in een groene omgeving hoger te waarderen en het daardoor langer vol te houden. Deze resultaten blijken vooral goed te zijn bijvoorbeeld in vergelijking met de resultaten die worden bereikt via sportscholen.