Berichten

Brussel heeft nog steeds het imago het favoriete jachtterrein te zijn van projectontwikkelaars en betonbaronnen. Maar enkele kleine initiatieven boekten de laatste tijd opmerkelijke successen in het streven naar een groenere hoofdstad.

Het meest opgemerkt is de Actie Protectie Platanen en Kasseien, die zich verzet tegen de heraanleg van de Havenlaan. Om de verkeersdruk ten gevolge van het nieuwe logistieke centrum Bilc op te vangen, zouden alle 300 platanen langs de laan moeten verdwijnen, en wordt het kasseien wegdek vervangen door beton. Omdat het Bilc er uiteindelijk niet komt, is volgens omwonenden ook de heraanleg overbodig geworden.

Ter dood veroordeelde Plataan
Veel media-aandacht kreeg hun grote spandoek op het drukke Saincteletteplein, waarop een rij afgezaagde bomen te zien is met daarboven de ironische slogan: “Te veel groen in de stad.” Ook op Facebook wordt actie gevoerd: de ‘ter dood veroordeelde’ Daan Plataan heeft er intussen al zo’n 1.400 vrienden. En een petitie tegen de plannen telt meer dan 6.000 handtekeningen. Met succes, zo lijkt het, want de start van de werken is voorlopig tot 5 september uitgesteld, en minister-president Charles Picqué (PS) heeft al laten weten dat het dossier op de ministerraad van 29 augustus opnieuw besproken zal worden.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De gemeente Hoorn neemt extra maatregelen om de levensduur van de oude kastanjes op de Johan Messchaertstraat te verlengen. De bomen krijgen meer ruimte. De tien parkeerplaatsen grenzend aan de bomen worden weggehaald en vervangen door gras.

Verder wordt de openbare verlichting verder van de bomen verplaatst richting de weg. Volgens planning voert de gemeente deze maatregelen in de zomermaanden uit.  De kosten voor de extra maatregelen zijn 29.000 euro.

Bomen niet laten vervangen
De kastanjebomen in het eerste deel van de Johan Messchaertstraat zijn in slechte conditie. In de jaren negentig heeft de gemeente maatregelen genomen om de omstandigheden voor de bomen te verbeteren.

Deze hebben niet geleid tot een zichtbare verbetering van de conditie van de bomen. Vorig jaar is voorgesteld om de bomen in één keer te laten vervangen door nieuwe kastanjebomen. Daar waren omwonenden op tegen. Toen heeft het college besloten de oude bomen te laten staan en ze zo lang mogelijk in leven te houden. Door de oude kastanjes meer ruimte te geven, hoopt het college de levensduur van deze bomen te kunnen verlengen.

Geen bezwaar
Omwonenden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verwijderen van de parkeerplaatsen, als er op een andere plek geparkeerd kan worden.

Bron:
Gemeente Hoorn

De VVD Zwolle is voorstander van een beheerste uitbreiding van de stad en heeft zich in het verkiezingsprogramma dan ook opnieuw uitgesproken tegen een te ruime invulling van “inbreiden”. Inbreiden in de bestaande stad mag nooit ten kosten gaan van het bestaande stadsgroen, en mag alleen maar plaatsvinden daar waar op dit moment al bebouwing aanwezig is.

Om deze stelling kracht bij te zetten, ging het campagneteam van de liberalen donderdagavond  17 december op diverse locaties in de stad kerstbomen planten.

Vier jaar geleden deed de VVD dat ook, onder meer in de Betje Wolffstraat omdat de partij zich samen met de bewoners verzette tegen de realisering van een bouwplan in die straat.

Dat verzet leverde helaas niet het gewenste resultaat op. Toch zullen dit jaar opnieuw kerstbomen in de straat worden geplaatst. Wel succesvol was de strijd tegen bebouwing van het Azalea- park in Assendorp. Ook hier zal de VVD Zwolle dit jaar weer kerstbomen gaan planten.

Kwaliteit bestaande groen benadrukken
Eind 2008 besloot de gemeenteraad dat de Schellerdriehoek, het groengebied tussen de Oude Deventerstraatweg, Zwarteweg en Grenslaan, groen zal blijven. Ook daar plantte lijstaanvoerder René de Heer donderdag met zijn campagneteam bomen. De laatste boom plant het liberale team in Dijklanden om daarmee de kwaliteit van het bestaande groen te benadrukken.

Lees ook:

Bron:
VVD Zwolle

 

 

 

 

 

De gemeente Alkmaar wil dat de ongeveer 45.000 bomen die zij in beheer heeft, behouden blijven voor de toekomst. Want naast een groene aankleding van de stad zorgen bomen voor extra zuurstof, verkoeling en beschutting.

In het belang van de bomen heeft de gemeente een Boomstructuurplan opgesteld. In dit plan staan de boomsoorten aangegeven die langs de belangrijke wegen, watergangen en fietsroutes in de stad zijn gewenst. Alkmaar doet veel aan stedelijke vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur. Het Boomstructuurplan is het kader voor toekomstige inrichtings- en omvormingsplannen en biedt bescherming voor de (bestaande) bomen in de stad.

Heldere en stabiele groenstructuur
Wethouder Simon Binnendijk: “Het Boomstructuurplan is een onderdeel van het in 2004 vastgestelde ‘Groenbeleidsplan 2004-2014’. Binnen deze groenvisie staat het behoud en de ontwikkeling van de (hoofd)groenstructuur voorop. We streven naar een heldere en stabiele groenstructuur, die bestaat uit grote groengebieden, parken en waterlopen. Bomen zijn heel belangrijk voor een optimale oriëntatie en beleving van de ruimte.”

Lees hier het volledige persbericht »

Bron:
Gemeente Alkmaar

 

Oerhollandse landschappen lopen gevaar door het huidige overheidsbeleid. De groene gebieden in de Randstad met cultuurhistorische waarde zullen verdwijnen als er voor deze gebieden geen specifiek landbouwbeleid ontwikkeld wordt waarin ‘slow planning’ centraal staat. Dit kan alleen met behulp van forse investeringen. Een regierol vanuit de centrale overheid in dit proces is aan te bevelen.
Dit stelt Evelien van Rij in haar promotieonderzoek. Zij hoopt op 12 december 2008 te promoveren op haar onderzoek naar mogelijke verbeteringen van regels en beleidsprogramma’s voor groene gebieden aan de rand van de stad. Haar belangrijkste aanbeveling is om in het landbouwbeleid een onderscheid te maken tussen cultuurhistorische agrarische recreatiegebieden in de Randstad – oftewel: ‘oerhollandse landschappen’ – en overige agrarische gebieden in de rest van Nederland.
Volledige informatie:Download hier het rapportOok interessant:Landschap,beleid, Randstad
Bron:TU Delft (Evelien van Rij)
 

Dit rapport gaat niet echt over parken dan wel  over steden en hoe ze te beschermen. Bij stedelijke investeringen krijgen parken een andere invulling dan snelwegen, stadscentra of kantoortorens. Dit onderzoek geeft aan dat parken worden ondergewaardeerd. Parken in Philadelphia verhogen de waarde van onroerend goed. Ze dragen bij aan een betere gezondheid van stadbewoners. Ze verbeteren de luchtkwaliteit. Ze trekken toeristen aan. Investeren in parken brengt heel veel geld op.

Volledige informatie:
Download hier het rapport (Engels)

Ook interessant:
Investeren in groen, baten van groen

Bron:
The Trust for Public Land
Philadelphia Parks Alliance