Diverse initiatieven voor behoud van openbaar groen in Brussel

Brussel heeft nog steeds het imago het favoriete jachtterrein te zijn van projectontwikkelaars en betonbaronnen. Maar enkele kleine initiatieven boekten de laatste tijd opmerkelijke successen in het streven naar een groenere hoofdstad. Het meest opgemerkt is de Actie Protectie Platanen en Kasseien, die zich verzet tegen de heraanleg van de Havenlaan. Om de verkeersdruk ten […]

Extra maatregelen behoud kastanjes in Hoorn

De gemeente Hoorn neemt extra maatregelen om de levensduur van de oude kastanjes op de Johan Messchaertstraat te verlengen. De bomen krijgen meer ruimte. De tien parkeerplaatsen grenzend aan de bomen worden weggehaald en vervangen door gras. Verder wordt de openbare verlichting verder van de bomen verplaatst richting de weg. Volgens planning voert de gemeente […]

VVD Zwolle plant kerstbomen voor behoud stadsgroen

De VVD Zwolle is voorstander van een beheerste uitbreiding van de stad en heeft zich in het verkiezingsprogramma dan ook opnieuw uitgesproken tegen een te ruime invulling van “inbreiden”. Inbreiden in de bestaande stad mag nooit ten kosten gaan van het bestaande stadsgroen, en mag alleen maar plaatsvinden daar waar op dit moment al bebouwing […]

Beheer en behoud Alkmaarse bomen vastgelegd in het Boomstructuurplan

De gemeente Alkmaar wil dat de ongeveer 45.000 bomen die zij in beheer heeft, behouden blijven voor de toekomst. Want naast een groene aankleding van de stad zorgen bomen voor extra zuurstof, verkoeling en beschutting. In het belang van de bomen heeft de gemeente een Boomstructuurplan opgesteld. In dit plan staan de boomsoorten aangegeven die […]

Specifiek landbouwbeleid nodig voor behoud ‘oerhollands landschap’

Oerhollandse landschappen lopen gevaar door het huidige overheidsbeleid. De groene gebieden in de Randstad met cultuurhistorische waarde zullen verdwijnen als er voor deze gebieden geen specifiek landbouwbeleid ontwikkeld wordt waarin ‘slow planning’ centraal staat. Dit kan alleen met behulp van forse investeringen. Een regierol vanuit de centrale overheid in dit proces is aan te bevelen. […]

Specifiek landbouwbeleid nodig voor behoud ‘oerhollands landschap’

Dit rapport gaat niet echt over parken dan wel  over steden en hoe ze te beschermen. Bij stedelijke investeringen krijgen parken een andere invulling dan snelwegen, stadscentra of kantoortorens. Dit onderzoek geeft aan dat parken worden ondergewaardeerd. Parken in Philadelphia verhogen de waarde van onroerend goed. Ze dragen bij aan een betere gezondheid van stadbewoners. […]