Beheer en behoud Alkmaarse bomen vastgelegd in het Boomstructuurplan

De gemeente Alkmaar wil dat de ongeveer 45.000 bomen die zij in beheer heeft, behouden blijven voor de toekomst. Want naast een groene aankleding van de stad zorgen bomen voor extra zuurstof, verkoeling en beschutting.

In het belang van de bomen heeft de gemeente een Boomstructuurplan opgesteld. In dit plan staan de boomsoorten aangegeven die langs de belangrijke wegen, watergangen en fietsroutes in de stad zijn gewenst. Alkmaar doet veel aan stedelijke vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur. Het Boomstructuurplan is het kader voor toekomstige inrichtings- en omvormingsplannen en biedt bescherming voor de (bestaande) bomen in de stad.

Heldere en stabiele groenstructuur
Wethouder Simon Binnendijk: “Het Boomstructuurplan is een onderdeel van het in 2004 vastgestelde ‘Groenbeleidsplan 2004-2014’. Binnen deze groenvisie staat het behoud en de ontwikkeling van de (hoofd)groenstructuur voorop. We streven naar een heldere en stabiele groenstructuur, die bestaat uit grote groengebieden, parken en waterlopen. Bomen zijn heel belangrijk voor een optimale oriëntatie en beleving van de ruimte.”

Lees hier het volledige persbericht »

Bron:
Gemeente Alkmaar