Extra maatregelen behoud kastanjes in Hoorn

De gemeente Hoorn neemt extra maatregelen om de levensduur van de oude kastanjes op de Johan Messchaertstraat te verlengen. De bomen krijgen meer ruimte. De tien parkeerplaatsen grenzend aan de bomen worden weggehaald en vervangen door gras.

Verder wordt de openbare verlichting verder van de bomen verplaatst richting de weg. Volgens planning voert de gemeente deze maatregelen in de zomermaanden uit.  De kosten voor de extra maatregelen zijn 29.000 euro.

Bomen niet laten vervangen
De kastanjebomen in het eerste deel van de Johan Messchaertstraat zijn in slechte conditie. In de jaren negentig heeft de gemeente maatregelen genomen om de omstandigheden voor de bomen te verbeteren.

Deze hebben niet geleid tot een zichtbare verbetering van de conditie van de bomen. Vorig jaar is voorgesteld om de bomen in één keer te laten vervangen door nieuwe kastanjebomen. Daar waren omwonenden op tegen. Toen heeft het college besloten de oude bomen te laten staan en ze zo lang mogelijk in leven te houden. Door de oude kastanjes meer ruimte te geven, hoopt het college de levensduur van deze bomen te kunnen verlengen.

Geen bezwaar
Omwonenden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verwijderen van de parkeerplaatsen, als er op een andere plek geparkeerd kan worden.

Bron:
Gemeente Hoorn