Berichten

We ontmoeten Theo, één van de beheerders van het Amsterdamse Westerpark, bij de ingang. Al 20 jaar beheert deze oud-hovenier voor de Gemeente Amsterdam zowel het Erasmuspark als het Westerpark. Vandaag maken we een fietstocht door het Westerpark, waarbij Theo ons vertelt over zijn werk als beheerder en het – in zijn ogen- meest veelzijdige park van de hoofdstad.
Onze eerste stop maken we in het oudste stukje Westerpark, dat loopt vanaf de Haarlemmerpoort tot aan het begin van het Wester Gasfabrieksterrein. Dit gedeelte van het park werd eind 19e eeuw aangelegd in Engelse landschapsstijl. Theo wijst ons op de prachtige oude bomen die er groeien en waarvan sommige zelfs een monumentale status hebben.
Ook begint op deze plek het zogenaamde Brettenpad. De Bretten is een langgerekt ecologisch gebied dat helemaal loopt tot aan Spaarnwoude. Hier kunnen amfibieën, reptielen, vissen en verschillende planten zich via het groen en de waterwegen vrij verplaatsen. Voor fietsers en wandelaars is het gelijknamige pad aangelegd.
Van vervuild fabrieksterrein naar groene long
Bij het Wester Gasfabrieksterrein begint het nieuwe gedeelte van het park, dat werd ontworpen door landschapsarchitect Kathryn Gustafson. Na de sluiting van de ouwe gasfabriek, bleef een zwaar vervuild terrein achter. Na sanering van de grond, werd het park aangelegd. De gebouwen bleven behouden en vervullen nu vooral culturele functies. Zo worden bijvoorbeeld de uitzendingen van DWDD en Pauw hier opgenomen.
Een kwestie van goede afspraken maken
Theo wijst – niet zonder trots – op het enorme grasveld, waar festivals als Buiten Westen en Milkshake op worden georganiseerd. Piekfijn ligt het gras erbij, terwijl het tijdens evenementen toch flink wat te verduren krijgt. Volgens Theo is het allemaal een kwestie van goede afspraken maken met alle betrokken partijen, één van zijn hoofdtaken als beheerder. Het blijft altijd een beetje schipperen tussen de verschillende belangen. Hij waakt ervoor dat er niet té vaak en te veel dingen worden georganiseerd. Zo was de Davis Cup ontmoeting die in 2012 tussen Nederland en Zwitserland werd gehouden in het Westerpark voor het gras niet zo’n succes. ‘Maar’, haast hij zich erbij te zeggen, ‘als sportliefhebber was het natuurlijk fanstastisch’.
Via een ingenieus irrigatiesysteem kan het grasveld ’s nachts worden besproeid met water dat wordt opgeslagen in een bassin onder het nabijgelegen korfbalveld. Daarnaast wordt het gras 5 à 6 keer per jaar bemest.
Het Woeste Westen
Terwijl we verder fietsen, zien we het park in zijn volle verscheidenheid. We passeren de waternatuurtuin: een veenachtig gebiedje van eilandjes die door bruggetjes met elkaar zijn verbonden. Het beheer van dit prachtige stukje natuur doet Theo samen met een club vrijwilligers op zaterdagochtenden. Vervolgens komen we langs natuurspeeltuin ‘Het Woeste Westen’, waar naar verluidt mensen helemaal uit Rotterdam naartoe komen om kinderfeestjes te vieren. Ook passeren we een ponyclub, postduivenvereniging de Postiljon en de Mr. A. de Roostuinen, de schooltuintjes waar duizenden Amsterdamse stadskinderen leerden zaaien, onkruid wieden en oogsten. Nu, aan het eind van de zomer, zien de tuintjes er geweldig uit. Het is één en al bloem, kleur en rijpe tomaatjes.
‘Vergeten’ troep
Terwijl we richting uitgang fietsen, moet hem toch nog iets van het hart. Hoewel er heel veel mensen zijn die met de beste bedoelingen recreëren in het park, lijkt het wel alsof er de laatste jaren ook steeds meer mensen zijn die ‘vergeten’ hun troep op te ruimen of mee te nemen. Na een zomerse dag is de gemeente soms wel uren bezig om het park weer schoon en opgeruimd te krijgen. ‘Zonde van de tijd en zonde van zo’n mooi park’, volgens Theo.

Diverse orchideeënsoorten, Dwergzegge en Stijve ogentroost zijn bijzondere planten die nu weer in de bermen voorkomen, dankzij succesvol ecologisch bermbeheer door de gemeente Noordoostpolder.

Het ecologisch beheer wordt betaald door gemeente Noordoostpolder, die eigenaar van de bermen is. Het vrijgekomen bagger uit de sloten wordt niet op de berm gelegd, maar verwerkt op de landbouwpercelen van de aangrenzende agrariërs.

Wilde orchideeën
Om tot dit succes te komen, heeft de gemeente de bermen eerst grootschalig afgeplagd. Door het botanisch beheer zijn de duinvalleivegetaties sterk hersteld. Deze vegetaties kwamen hier tot in de jaren ’80 voor. Naast de Rietorchis en de Bijenorchis is de kans groot dat ook andere orchideeën in de komende tien jaar zullen verschijnen.

De gemeente werkt in het bermenproject nauw samen met Landschapsbeheer Flevoland, en daarnaast met provincie Flevoland, IVN afdeling Noordoostpolder, LTO-Noord afdeling Noordoostpolder, aangrenzende agrariërs, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Nationale Postcode Loterij.

Bron:
Gemeente Noordoostpolder

De gemeente Alkmaar wil dat de ongeveer 45.000 bomen die zij in beheer heeft, behouden blijven voor de toekomst. Want naast een groene aankleding van de stad zorgen bomen voor extra zuurstof, verkoeling en beschutting.

In het belang van de bomen heeft de gemeente een Boomstructuurplan opgesteld. In dit plan staan de boomsoorten aangegeven die langs de belangrijke wegen, watergangen en fietsroutes in de stad zijn gewenst. Alkmaar doet veel aan stedelijke vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur. Het Boomstructuurplan is het kader voor toekomstige inrichtings- en omvormingsplannen en biedt bescherming voor de (bestaande) bomen in de stad.

Heldere en stabiele groenstructuur
Wethouder Simon Binnendijk: “Het Boomstructuurplan is een onderdeel van het in 2004 vastgestelde ‘Groenbeleidsplan 2004-2014’. Binnen deze groenvisie staat het behoud en de ontwikkeling van de (hoofd)groenstructuur voorop. We streven naar een heldere en stabiele groenstructuur, die bestaat uit grote groengebieden, parken en waterlopen. Bomen zijn heel belangrijk voor een optimale oriëntatie en beleving van de ruimte.”

Lees hier het volledige persbericht »

Bron:
Gemeente Alkmaar

 

Van 2003-2007 is onderzocht hoe vaste planten het best kunnen worden toegepast in Nederlands openbaar groen. Hiervoor zijn veel beplantingen gedurende enkele jaren gevolgd en gefotografeerd, is een literatuurstudie gedaan en zijn betrokken bedrijven en gemeentes geïnterviewd. Dit rapport geeft aan welke functies vaste planten in de stad hebben. Vaste planten zijn vooral belangrijk, omdat ze met hun grote variatie op een klein oppervlak het gemis aan openbaar groen in steden deels kunnen compenseren. Ze kunnen in veel situaties worden ingezet, waarvan het gebruik als bodembedekker in vakbeplanting het bekendst is. Het rapport illustreert nog 20 andere situaties en beschrijft de noodzakelijke eigenschappen waarover onderhoudsvriendelijke planten moet beschikken. Er worden daarnaast 20 goede plantensoorten beschreven met hun specifieke eigenschappen.

Volledige informatie:
Download hier het rapport
U kunt een gedrukt exemplaar van het rapport bestellen
Download hier de samenvatting

Ook interessant:
Vaste planten, openbaar groen, beheer

Bron:
Wageningen UR / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V (Margareth Hop)