Een middag op pad met de parkbeheerder

We ontmoeten Theo, één van de beheerders van het Amsterdamse Westerpark, bij de ingang. Al 20 jaar beheert deze oud-hovenier voor de Gemeente Amsterdam zowel het Erasmuspark als het Westerpark. Vandaag maken we een fietstocht door het Westerpark, waarbij Theo ons vertelt over zijn werk als beheerder en het – in zijn ogen- meest veelzijdige […]

Bermen Noordoostpolder buitengewoon door succesvol ecologisch beheer

Diverse orchideeënsoorten, Dwergzegge en Stijve ogentroost zijn bijzondere planten die nu weer in de bermen voorkomen, dankzij succesvol ecologisch bermbeheer door de gemeente Noordoostpolder. Het ecologisch beheer wordt betaald door gemeente Noordoostpolder, die eigenaar van de bermen is. Het vrijgekomen bagger uit de sloten wordt niet op de berm gelegd, maar verwerkt op de landbouwpercelen […]

Beheer en behoud Alkmaarse bomen vastgelegd in het Boomstructuurplan

De gemeente Alkmaar wil dat de ongeveer 45.000 bomen die zij in beheer heeft, behouden blijven voor de toekomst. Want naast een groene aankleding van de stad zorgen bomen voor extra zuurstof, verkoeling en beschutting. In het belang van de bomen heeft de gemeente een Boomstructuurplan opgesteld. In dit plan staan de boomsoorten aangegeven die […]

Vaste planten in Nederlands openbaar groen Extensief beheer in de praktijk

Van 2003-2007 is onderzocht hoe vaste planten het best kunnen worden toegepast in Nederlands openbaar groen. Hiervoor zijn veel beplantingen gedurende enkele jaren gevolgd en gefotografeerd, is een literatuurstudie gedaan en zijn betrokken bedrijven en gemeentes geïnterviewd. Dit rapport geeft aan welke functies vaste planten in de stad hebben. Vaste planten zijn vooral belangrijk, omdat […]