Berichten

Ho Chi Minh Stad, vroeger bekend als Saigon, is de grootste stad van Vietnam en, met zijn 8 miljoen inwoners, een van de grotere wereldsteden. De stad is ‘booming’, met alle positieve en negatieve neveneffecten van dien – welvaartsgroei, maar ook luchtvervuiling en het verdwijnen van groen, dat plaats maakt voor bouwwerken van allerlei soort.
Een spectaculaire correctie op dat beeld vonden we op de website van ‘Designboom’, het roemruchte in Milaan gevestigde webtijdschrift over ontwerpen in het algemeen en architectuur in het bijzonder. Naar een ontwerp van architectenbureau Vo Trong Nghia wordt in Ho Chi Min City een complex gerealiseerd van drie apartementengebouwen, met in totaal 720 woningen, geheel omhuld en bedekt door bamboe – bomen en planten. De drie gebouwen hebben een gemeenschappelijk dak, bovenop de 22 verdiepingen, in de vorm van een stadspark.
Bamboe is gekozen vanwege de hitteregulerende eigenschappen en de schaduw die de bloembakken met bamboeplanten de bewoners verschaffen. Bovendien dragen de groene gevels en het groene dakpark bij aan de vergroening van het stedelijk landschap in booming Ho Chi Minh Stad. Meer details en prachtige foto’s van het complex zijn te vinden op de website van de Milanese newsletter over architectuur en ontwerp Designboom.

De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam starten vrijdag 2 oktober 2015 met een bijzondere praktijkproef langs de Schagerweg (N245) in de gemeente Langedijk.

De komende jaren wordt op deze proeflocatie onderzocht of een geluidsscherm van levend bamboe een verantwoord, duurzaam en voordelig alternatief is voor de reguliere geluidsschermen langs de Nederlandse wegen.

Voordelen van bamboe

Bamboe absorbeert geluid in plaats van het te weerkaatsen, zo is de verwachting. Vooral bij toe- en afritten zorgt weerkaatsing voor extra geluidsoverlast. Daarnaast is bamboe milieuvriendelijker en zijn de aanlegkosten 1,5 tot 2 keer lager dan bij een traditioneel ‘hard’ scherm van materialen als beton en staal. Ook  is het uiterlijk van geluidsschermen medebepalend voor de geluidsbeleving bij omwonenden. Verwacht wordt dat de mooie, natuurlijke uitstraling van bamboe de geluidsbeleving positief zal beïnvloeden. Ook voor weggebruikers ziet een groene haag er aantrekkelijker uit. Ten slotte worden ook positieve neveneffecten van het gebruik van bamboe, zoals de kringloop van materialen (cradle to cradle), in de praktijkproef betrokken.

Praktijkproef

Op de proeflocatie langs de provinciale weg (N245) is een bamboehaag geplant van 150 meter lang en 6 meter breed. Op deze proeflocatie wordt in de komende 4 jaren onderzocht hoe het scherm in de praktijk functioneert en getest of een haag van levend bamboe een goed alternatief is voor een traditioneel geluidsscherm van drie meter hoogte. Er is voor deze locatie gekozen omdat de berm hier breed genoeg is en het verkeer voldoende geluid produceert om goed onderzoek te kunnen doen. Na de aanplant heeft het bamboe naar verwachting anderhalf tot twee jaar nodig om de benodigde 4 à 5 meter hoogte en dichtheid te bereiken. Vervolgens wordt onderzocht hoe het scherm in de praktijk functioneert.

Van idee naar uitvoering

Levend bamboe als geluidsscherm is ontstaan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Het idee werd positief ontvangen door andere partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Stadsregio Amsterdam. Om het concept verder te ontwikkelen is advies ingewonnen en zijn kleinschalige testen uitgevoerd bij het Bamboe Informatie Centrum (BIC). De resultaten van deze testen gaven alle partijen genoeg vertrouwen om een pilotproject uit te voeren.

Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IBA) onderzoekt de mogelijkheid om langs snelwegen geluidschermen van levend bamboe te plaatsen. Bamboe is goedkoper dan traditionele materialen, is milieuvriendelijker en absorbeert geluid beter, zo is de verwachting. IBA wil nog dit jaar een proefscherm aanleggen om de werking in de praktijk te kunnen onderzoeken.

Bamboe als geluidscherm was een van de suggesties tijdens een innovatie-brainstorm bij IBA. De aanleiding voor die brainstorm was de behoefte aan een tijdelijk scherm langs de A10. Navraag bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum leerde dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het gebruik van bamboe als geluidscherm. Wel zijn eerder bij een bamboekweker in Noord-Holland kleinschalige metingen gedaan. De resultaten daarvan deden IBA besluiten tot een vervolgstudie.

Belang van het onderzoek
Hoewel niet zeker is dat het scherm er komt, onderstreept Tjeerd Roozendaal, adjunct-directeur bij IBA, het belang van het onderzoek. “Juist op het eerste gezicht onconventionele oplossingen hebben vaak veel potentie. Zo hebben we bijvoorbeeld ’s werelds eerste betonnen sluisdeuren ontwikkeld. Ook dat leek aanvankelijk vergezocht, maar blijkt nu inderdaad een kwalitatief beter, duurzamer en goedkoper alternatief voor het tot nu toe gebruikte staal en hout. Die kennis is voor de stad van grote waarde.”

Bamboe is goedkoper
In de toepassing van bamboe ziet IBA een alternatief voor de huidige, dure geluidschermen. Het bamboe zelf is een factor 8 goedkoper. Ook absorbeert het geluid, terwijl reguliere schermen het vooral weerkaatsen. Vooral bij toe- en afritten zorgt dat voor extra geluid. Tenslotte is bamboe ook ‘mooier’. “Het uiterlijk van schermen is medebepalend voor de beoordeling van geluid. De natuurlijke uitstraling van bamboe zal de geluidbeleving van omwonenden positief beïnvloeden”, zo verwacht Roozendaal.

Verkennende gesprekken
IBA voert inmiddels verkennende gesprekken over een proeflocatie en de benodigde financiering. Variabelen die bij de geluidmetingen aan het scherm onderzocht zullen worden zijn onder meer de breedte, de hoogte en de te gebruiken bamboesoort. Andere aspecten zijn het onderhoud en de mogelijk luchtzuiverende werking van levend bamboe.

Bron:
IBA

Als het goed beheerd wordt, kan bamboe een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Het snel groeiende gewas neemt sneller CO2 op dan bomen, en kan ook de gevolgen van de klimaatverandering indammen, zo blijkt uit het rapport Bamboe en Klimaatverandering, een rapport van het Internationaal Netwerk voor Bamboe en Rotan (Inbar).

“Hoewel bamboe een houtachtig gras is en geen boom, hebben bamboebossen gelijkaardige eigenschappen als bossen in de CO2-cyclus”, stelt het rapport. “Via fotosynthese houden ze CO2 vast in hun vezels en in de bodem.”

Als bamboe goed beheerd wordt, kan het evenveel of zelfs meer CO2 opslaan dan snelgroeiende bomen. Daarvoor moet het wel jaarlijks geoogst worden. Zonder die oogst zou het aanzienlijk minder effectief zijn, aldus het rapport, dat werd voorgesteld op de klimaattop in Cancun.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Mondiaal Nieuws