Het onderzoekrapport geeft niet alleen een overzicht van de potentiële effecten van groen, maar zoomt ook in op twee effecten van groen die aan belangrijke doelstellingen van het Grotestedenbeleid zijn gerelateerd. Dit zijn het effect op het percentage kinderen met overgewicht en het effect op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad. Het percentage kinderen met overgewicht is in wijken met groen circa 15% lager dan in vergelijkbare wijken zonder groen. Hierbij is gecorrigeerd voor factoren zoals etniciteit en sociaal-economische status, zo blijkt uit dit rapport.

Ruim 10.650 mensen hebben hun preferenties ten aanzien van landschap kenbaar gemaakt via het maken van een kaartje op de website www.daarmoetikzijn.nl. Daarmee is een beeld ontstaan van de voorkeuren en type landschappen die mensen wensen. De website is een hulpmiddel geweest om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het landschap en hoe deze kwaliteit valt te verbeteren. De wensen hebben betrekking op het aanleggen van meer bos, het tegengaan van geluidsbelasting en horizonvervuiling in het landschap.
Trefwoorden bij dit document zijn: Landschap, kwaliteit, ITC, website, recreatie, preferenties, GIS, toerisme

De invloed van het uitzicht op water of groen op de transactieprijzen van woningen wordt in deze uitgave duidelijk vastgesteld. Regionale verschillen of conjunctuurinvloeden blijken er niet te zijn. De transactieprijzen zijn een maat voor de waardering van de woonomgeving.

Van 2000 – 2004 is het GIOS programma (Groen in en om de stad) uitgevoerd.  De betrokken steden zijn uitgenodigd hun (trotse) bevindingen te verbeelden en te verwoorden. Dit GIOS boek geeft de bijdragen van steden, enkele regio’s en voorbeelden van kennisontwikkeling weer.

 

Amsterdam gaat in 2007 en 2008 12 miljoen euro investeren in grote parken, in de zogenaamde scheggen en klein groen in de buurt. Dit heeft wethouder Vos (openbare Ruimte en Groen) in dit perbericht bekend gemaakt.