"Potenties van groen"

Het onderzoekrapport geeft niet alleen een overzicht van de potentiële effecten van groen, maar zoomt ook in op twee effecten van groen die aan belangrijke doelstellingen van het Grotestedenbeleid zijn gerelateerd. Dit zijn het effect op het percentage kinderen met overgewicht en het effect op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad. Het percentage kinderen met overgewicht is in wijken met groen circa 15% lager dan in vergelijkbare wijken zonder groen. Hierbij is gecorrigeerd voor factoren zoals etniciteit en sociaal-economische status, zo blijkt uit dit rapport.