Span­nen­de bomen­tocht door Zui­der­park Rot­ter­dam

Alle kin­de­ren in Rot­ter­dam heb­ben voor de vakan­tie een Jeugd Vakan­tie­p­as­poort gekre­gen. Met het pas­poort kun­nen de kin­de­ren alle­maal leu­ke din­gen doen, zoals een gps-tocht door het Zui­der­park maken. Het is een inter­ac­tie­ve tocht die lijkt op een com­pu­ter­spel­le­tje en is voor kin­de­ren van­af groep 6 en hun ouders. Tij­dens de GPS­rou­te i‑Beleefpad leren kin­de­ren […]

Fit­ness­toe­stel­len geplaatst in Rot­ter­dams Zui­der­park

Deel­raads­voor­zit­ter Ed Gover­de nam afge­lo­pen zon­dag – samen met col­le­­ga-bestuur­­der Michel de Baan- offi­ci­eel de fit­ness­toe­stel­len op Sport­pla­za Zui­der­park in gebruik. Het plaat­sen van de fit­ness­toe­stel­len op het Sport­pla­za was een ini­ti­a­tief van de deel­raad Char­lois. De acht toe­stel­len staan er sinds mei van dit jaar en wor­den inmid­dels inten­sief gebruikt door trim­mers en bezoe­kers […]

Inter­ac­tie­ve GPS rou­te in Rot­ter­dams Zui­der­park

Van­af het voor­jaar van 2010 loopt in het Rot­ter­dam­se Zui­der­park de Super­boom GPS Rou­te voor kin­de­ren en gezin­nen. In een inter­ac­tie­ve rou­te gaan ze op zoek naar ‘Superboom’. Onder­weg komen ze ver­schil­len­de boom­hel­den als ‘Boom van een vent’ en ‘Slanke Den’ tegen. De boom­hel­den komen goed van pas bij ‘gevaren’ die op de loer lig­gen. […]