Span­nen­de bomen­tocht door Zui­der­park Rot­ter­dam

Alle kin­de­ren in Rot­ter­dam heb­ben voor de vakan­tie een Jeugd Vakan­tie­p­as­poort gekre­gen. Met het pas­poort kun­nen de kin­de­ren alle­maal leu­ke din­gen doen, zoals een gps-tocht door het Zui­der­park maken. Het is een inter­ac­tie­ve tocht die lijkt op een com­pu­ter­spel­le­tje en is voor kin­de­ren van­af groep 6 en hun ouders. Tij­dens de GPS­rou­te i‑Beleefpad leren kin­de­ren aller­lei wetens­waar­dig­he­den over bomen

De tocht gaat dwars door het park van het Zui­der­park Avon­tu­ren Point (ZAP) naar de kin­der­boer­de­rij. Met de wind in de haren en mod­der aan de schoe­nen, leren kin­de­ren onder­weg meer over bomen. Tij­dens de tocht ont­moe­ten de kin­de­ren boom­hel­den waar­on­der de stoe­re Boom van een Vent die zijn ware lief­de nog niet heeft gevon­den. En Slan­ke Den, die trots is op haar mooie figuur en naal­den.  De boom­hel­den hel­pen de kin­de­ren ram­pen bestrij­den zoals droog­te, over­stro­min­gen, storm en brand. Een span­nend avon­tuur in de bui­ten­lucht!

Kin­de­ren krij­gen met het Jeugd Vakan­tie­p­as­poort 40 % kor­ting op de GPS-rou­te, dus € 3,- in plaats van € 5,-.

 

Tij­dens de GPS­rou­te i‑Beleefpad leren
kin­de­ren aller­lei wetens­waar­dig­he­den over bomen

Bron:
Char­lois Deel­ge­meen­te Rot­ter­dam

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.