Europese hoofdstad is niet zo groen volgens eco-wereldlijst

Het kan beter met het eco-gehalte van onze Europese hoofdstad. In een wereldwijd onderzoek krijgt Brussel de 41ste plaats toebedeeld. Op de lijst van meest leefbare steden zakt Brussel van de veertiende naar de vijftiende plaats. De beschikbaarheid en drinkbaarheid van water, het rioleringsnetwerk, de luchtvervuiling en de verkeersdrukte in de stad zijn enkele factoren […]

Stationsgebied Utrecht zo veel mogelijk vergroenen

Het nieuwe stationsgebied Utrecht moet een zo groen mogelijke openbare ruimte worden dat bijdraagt aan schone lucht en een schoon en prettig leefklimaat. De gemeente wil de bomen een centrale plaats geven in het Stationsgebied. Het groenbeleid heeft overigens niet alleen betrekking op bomen. Ook gevelgroen en groene daken maken onderdeel uit van de groenvisie, […]

Zo kan het ook !

Met de 23 projecten in deze publicatie laat het ministerie van VROM zien hoe een beter leefmilieu in de steden gerealiseerd kan worden. Mensen willen immers veilig en gezond wonen. Kinderen willen op straat spelen en zelf naar school gaan. Dat betekent dat VROM samen met andere departementen, andere overheden, woningcorporaties, belangenorganisaties, bedrijven en burgers […]