Berichten

Het kan beter met het eco-gehalte van onze Europese hoofdstad. In een wereldwijd onderzoek krijgt Brussel de 41ste plaats toebedeeld. Op de lijst van meest leefbare steden zakt Brussel van de veertiende naar de vijftiende plaats.

De beschikbaarheid en drinkbaarheid van water, het rioleringsnetwerk, de luchtvervuiling en de verkeersdrukte in de stad zijn enkele factoren die onderzoekers van het adviesbureau Mercer in acht namen toen ze de lijst opstelden.

In totaal werden wereldwijd 122 steden onder de loep genomen. De titel van meest ‘groene’ stad gaat daarbij naar het Canadese Calgary. Nummer twee is Honolulu op Hawaï, gevolgd door een gedeelde derde plaats voor het Canadese Ottawa en het Finse Helsinki.

In het jaarlijkse onderzoek van Mercer naar leefkwaliteit in wereldsteden staat Wenen voor het tweede jaar op nummer 1. Bagdad scoort het laagst. Dit jaar is er dus ook gekeken naar hoe ‘groen’ de steden zijn. Brussel staat net na Amsterdam in de eco-lijst en moet zijn 41ste plaats delen met het Duitse Leipzig.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Brusselnieuws

 

Het nieuwe stationsgebied Utrecht moet een zo groen mogelijke openbare ruimte worden dat bijdraagt aan schone lucht en een schoon en prettig leefklimaat.

De gemeente wil de bomen een centrale plaats geven in het Stationsgebied. Het groenbeleid heeft overigens niet alleen betrekking op bomen. Ook gevelgroen en groene daken maken onderdeel uit van de groenvisie, omdat zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het lokale klimaat en fijnstof terugdringen.

Vasthouden regenwater
Zoals omschreven staat in het project Stationsgebied is momenteel 95% in dit gebied verhard. Het regenwater kan hierdoor niet door de bodem worden opgenomen met als gevolg dat het water naar het riool stroomt. De belasting op het riool kan daarom na een zware bui zeer groot zijn.

 

Dat is de reden waarom de gemeente Utrecht kiest voor groene daken en gevels. Zij houden het regenwater vast, waardoor het water niet direct wordt afgevoerd. Hoeveel regenwater een groen dak kan opnemen, is afhankelijk van de dikte van de substraatlaag, type begroeiing en temperatuur.

Bron:
Gemeente Utrecht Stationsgebied 
 

Met de 23 projecten in deze publicatie laat het ministerie van VROM zien hoe een beter leefmilieu in de steden gerealiseerd kan worden. Mensen willen immers veilig en gezond wonen. Kinderen willen op straat spelen en zelf naar school gaan. Dat betekent dat VROM samen met andere departementen, andere overheden, woningcorporaties, belangenorganisaties, bedrijven en burgers in veel steden aan de slag moet om het gewenste woonklimaat tot stand te brengen.