Zo kan het ook !

Met de 23 projecten in deze publicatie laat het ministerie van VROM zien hoe een beter leefmilieu in de steden gerealiseerd kan worden. Mensen willen immers veilig en gezond wonen. Kinderen willen op straat spelen en zelf naar school gaan. Dat betekent dat VROM samen met andere departementen, andere overheden, woningcorporaties, belangenorganisaties, bedrijven en burgers in veel steden aan de slag moet om het gewenste woonklimaat tot stand te brengen.