Groene daken maatregel om particuliere woningen energiezuiniger te maken

De gemeente Den Haag stelt tot en met 2014 €9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen en energiezuinig maken van woningen in particulier bezit. Het geld gaat niet alleen naar kwetsbare wijken. Verenigingen van eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor ‘groen’ onderhoud, zoals isolerende maatregelen en groene daken. Volgens de gemeente zijn de meeste woningen in […]

Utrecht Rijnenburg: meer woningen in het groen

Waar nu circa 75 huizen staan, worden in de toekomst 5.000 à 7.000 woningen gebouwd. De woningen in Rijnenburg komen in een omgeving met veel water en groen. Rijnenburg draagt zo bij aan de behoefte in de stadsregio Utrecht aan kwalitatief hoogwaardige woningen in een landelijke omgeving. Om de voorbereiding van deze woningbouw ten zuidwesten […]

De invloed van groen en water op de transactieprijzen van woningen

De invloed van het uitzicht op water of groen op de transactieprijzen van woningen wordt in deze uitgave duidelijk vastgesteld. Regionale verschillen of conjunctuurinvloeden blijken er niet te zijn. De transactieprijzen zijn een maat voor de waardering van de woonomgeving.