Berichten

De gemeente Den Haag stelt tot en met 2014 €9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen en energiezuinig maken van woningen in particulier bezit. Het geld gaat niet alleen naar kwetsbare wijken. Verenigingen van eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor ‘groen’ onderhoud, zoals isolerende maatregelen en groene daken.

Volgens de gemeente zijn de meeste woningen in de stad redelijk tot goed onderhouden, maar wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) wil beter. “Het ambitieniveau ligt hoog. De komende jaren gaan we huiseigenaren overtuigen dat het loont hun woningen goed te onderhouden en duurzamer te maken.” De samenwerking met bewoners en partijen is volgens Norder essentieel voor de slaagkans van de projecten.

De zogenoemde VvE-balie, die Haagse verenigingen van eigenaren ondersteunt, vervult een belangrijke rol in het realiseren van die ambitie.

Groen als isolatie
Om het onderhouden van gevels en daken voor VvE’s eenvoudiger te maken, geeft de gemeente Den Haag onder meer een onderhoudsadvies voor de lange termijn. Met dit advies in de hand kunnen verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor ‘groen’ onderhoud, zoals isolerende maatregelen en groene daken.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Den Haag

Waar nu circa 75 huizen staan, worden in de toekomst 5.000 à 7.000 woningen gebouwd. De woningen in Rijnenburg komen in een omgeving met veel water en groen. Rijnenburg draagt zo bij aan de behoefte in de stadsregio Utrecht aan kwalitatief hoogwaardige woningen in een landelijke omgeving. Om de voorbereiding van deze woningbouw ten zuidwesten van de kruising van de A12 met de A2 mogelijk te maken, heeft het Utrechtse college half maart het startdocument Rijnenburg ‘Wonen in het landschap’ vastgesteld. Het startdocument is het begin van de planvorming voor Rijnenburg en is de basis voor het gesprek dat de gemeente Utrecht aangaat met belanghebbenden.

Volledige informatie:
Download hier het persbericht

Ook interessant:
Beleid, wonen

Bron:
Gemeente Utrecht

De invloed van het uitzicht op water of groen op de transactieprijzen van woningen wordt in deze uitgave duidelijk vastgesteld. Regionale verschillen of conjunctuurinvloeden blijken er niet te zijn. De transactieprijzen zijn een maat voor de waardering van de woonomgeving.