Groene daken maatregel om particuliere woningen energiezuiniger te maken

De gemeente Den Haag stelt tot en met 2014 €9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen en energiezuinig maken van woningen in particulier bezit. Het geld gaat niet alleen naar kwetsbare wijken. Verenigingen van eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor ‘groen’ onderhoud, zoals isolerende maatregelen en groene daken.

Volgens de gemeente zijn de meeste woningen in de stad redelijk tot goed onderhouden, maar wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) wil beter. “Het ambitieniveau ligt hoog. De komende jaren gaan we huiseigenaren overtuigen dat het loont hun woningen goed te onderhouden en duurzamer te maken.” De samenwerking met bewoners en partijen is volgens Norder essentieel voor de slaagkans van de projecten.

De zogenoemde VvE-balie, die Haagse verenigingen van eigenaren ondersteunt, vervult een belangrijke rol in het realiseren van die ambitie.

Groen als isolatie
Om het onderhouden van gevels en daken voor VvE’s eenvoudiger te maken, geeft de gemeente Den Haag onder meer een onderhoudsadvies voor de lange termijn. Met dit advies in de hand kunnen verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor ‘groen’ onderhoud, zoals isolerende maatregelen en groene daken.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Den Haag