Utrecht Rijnenburg: meer woningen in het groen

Waar nu circa 75 huizen staan, worden in de toekomst 5.000 à 7.000 woningen gebouwd. De woningen in Rijnenburg komen in een omgeving met veel water en groen. Rijnenburg draagt zo bij aan de behoefte in de stadsregio Utrecht aan kwalitatief hoogwaardige woningen in een landelijke omgeving. Om de voorbereiding van deze woningbouw ten zuidwesten van de kruising van de A12 met de A2 mogelijk te maken, heeft het Utrechtse college half maart het startdocument Rijnenburg ‘Wonen in het landschap’ vastgesteld. Het startdocument is het begin van de planvorming voor Rijnenburg en is de basis voor het gesprek dat de gemeente Utrecht aangaat met belanghebbenden.

Volledige informatie:
Download hier het persbericht

Ook interessant:
Beleid, wonen

Bron:
Gemeente Utrecht