Berichten

Tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland op donderdag 27 oktober in Deventer wordt de gemeente bekendgemaakt met het beste beleid voor Groen & Gezondheid. Gemeenten die in 2011 deelnamen aan de competitie Groenste stad/dorp van Nederland werden door Entente Florale Nederland en door de GGD-werkgroep Groen & Gezondheid uitgedaagd om hun projecten en plannen voor gezond groen  in te dienen.
 
De steden en dorpen die dit jaar meedingen om deze prijs zijn:
– Ermelo
– Leeuwarden
– Meppel
– Gemeente Boxmeer met de kern Overloon
– Gemeente Meerssen
– Gemeente Vlagtwedde met de kern Bourtange
– Gemeente Westerveld met de kern Dwingeloo
 
 
Goede voorbeelden
Het thema van Entente Florale 2011 is Groen en Gezondheid. Bovenstaande deelnemers zijn door de jury van de Entente Florale ter plekke en door de GGD via de beleidsplannen beoordeeld op hun inzet voor een groene, gezonde omgeving. De winnaar ontvangt namens Entente Florale Nederland en GGD Nederland een certificaat hiervoor. Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale Nederland: “Vorig jaar werd de aftrap van dit thema gegeven tijdens het congres Groen en Gezondheid, waar diverse sprekers vanuit de wetenschap en de praktijk hun visie gaven op het belang van dit onderwerp. Na afloop werd het boek ‘Een groene gezonde wijk’ gepresenteerd, als inspiratiebron voor gemeenten hoe zij een groene gezonde wijk kunnen realiseren. Het  doel van dit certificaat is dat er niet alleen gesproken wordt over groen en gezondheid, maar dat dit aan de hand van hun beleid en allerlei praktijkvoorbeelden ook zichtbaar wordt gemaakt.” Via Entente Florale Nederland en De Groene Stad zullen goede praktijkvoorbeelden onder de aandacht worden gebracht van overheid, politiek, bouw- en gezondheidssector.
Thema 2012 Groen Loont
Het thema voor 2012 is Groen Loont.  Gemeenten die in 2012 deelnemen aan de competitie kunnen een extra certificaat behalen op het onderdeel groen en economie. Voorafgaand aan de prijsuitreiking van de Entente Florale 2011, op 27 oktober vindt het congres Groen Loont plaats. Vier vooraanstaande inleiders geven dan hun visie op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor het woon-  en werkklimaat, recreatie en zorg & welzijn. Meer informatie hierover vindt u op www.ententeflorale.nl
 

Binnentuin “De nieuwe buren” in Spangen is de winnaar van de eerste Groen Doel verkiezing. Iedereen kon stemmen via de website van de Groene Loper. Van de drie genomineerde projecten kreeg “De nieuwe buren” de meeste stemmen. De prijsuitreiking is aanstaande zaterdag tijdens de opening van de Groene Loper in Zevenkamp. 

 â€œDe Nieuwe Buren” krijgt de opbrengst van de sponsoractie van de Groene Loper. Daarnaast reikt burgemeester Aboutaleb namens de gemeente een extra cheque uit. Stichting Limits To Earth (LTE) is één van de sponsors van de Groene Loper en verdubbelt het bedrag van de gemeente Rotterdam. Doel van de stichting is de bewustwording over duurzaamheid te stimuleren. Het blok “De nieuwe buren” in Spangen is in 2006/2007 gerenoveerd. De binnentuin heeft bij de renovatie weinig aandacht gekregen.

Tuincommissie
Bestaande bomen zijn gekapt en er werd veel verharding aangebracht. De tuin is  niet aantrekkelijk en wordt hierdoor weinig gebruikt. De bewoners willen een tuin met ruimte om te spelen, te picknicken, te lezen, kortom een plek voor iedereen.
Er is een tuincommissie in het leven geroepen, die in 2009 een ontwerp gemaakt heeft. Eind 2009 is met grote meerderheid besloten het plan uit te voeren. Met deze prijs komt de aantrekkelijke groene binnentuin een flinke stap dichterbij.

Genomineerden
De overige genomineerden voor Groen Doel 2011 waren:

Meer informatie over de verkiezing én het programma van de Groene Loper op zaterdag 24 september is te vinden op www.groeneloper010.nl

 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Op 7 september werd de winnaar van fotowedstrijd ‘uw groene Leeuwarden’ bekendgemaakt door wethouder Isabelle Diks. De winnaar van de foto wedstrijd Robin Diaz Welles, ontving zijn prijs in het stadskantoor. Henk van Leeuwen kreeg een oorkonde voor de eervolle vermelding.

Wethouder Isabelle Diks vond het moeilijk om een winnende foto te kiezen. Doorslaggevend was dat bij de foto van Henk van Leeuwen niet in een keer zichtbaar was dat de foto in Leeuwarden was genomen. De winnende foto van Robin Diaz Welles is gemaakt in het Westerpark en bevat alle ingrediënten waar men naar opzoek was.

Doel van de wedstrijd
Het doel van de wedstrijd was de Leeuwarder inwoner bewust maken van het groen om hen heen. In totaal 29 personen hadden hun beste foto ingezonden. Hieruit werden de elf beste foto’s gekozen en tentoongesteld in de hal van het stadskantoor. Isabelle Diks koos de beste foto, die uiteraard aan criteria moesten voldoen. Zo moest de foto veel groen laten zijn en moest het duidelijk zijn dat de foto in de gemeente Leeuwarden is genomen.

Fototentoonstelling
Wilt u de foto’s zelf bekijken? De elf mooiste foto’s zijn tot eind september te bezichtigen in het stadskantoor van Leeuwarden.

Deelnemer Entente Florale
Leeuwarden doet mee aan de nationale groencompetitie Entente Florale. Samen met Meppel en Ermelo is Leeuwarden genomineerd voor de groenste stad van Nederland 2011. Op donderdag 27 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt in Deventer, de groenste stad van Nederland in 2010.

Bron:
Gemeente Leeuwarden

 

 

Almelo heeft voor de vierde keer voor het Goossenmaatspark en het Schelfhorstpark de Green Flag Award ontvangen. Daarnaast wordt ook in het Abraham Ledeboerpark in Enschede dit jaar de `Green Flag’ gehesen. Enschede is daarmee de tweede stad in Nederland die de Green Flag Award ontvangt.
In nauwe samenwerking met de Almelose partnerstad Preston in Engeland heeft Almelo het initiatief genomen om als eerste stad op het Europese vasteland in aanmerking te komen voor de Green Flag. In 2008 werden de eerste twee Green Flag Awards uitgereikt aan Almelo. Ieder jaar worden de parken weer beoordeeld. De twee gemeentelijke parken hebben dit jaar nu voor de vierde keer de Green Flag ontvangen. Dat is geen sinecure vindt wethouder Theo Schouten. “Want ongeveer 25% van de genomineerden haalt de begeerde Green Flag niet binnen. Als stad moet je steeds een hoger niveau bereiken om opnieuw dit kwaliteitslabel te ontvangen.”
 
 
Goede samenwerking De goede samenwerking met Enschede en Nordhorn, die vorig jaar voor het eerst de award ontving, is ook opgemerkt in andere steden in het Euregio gebied. Zo hebben Borne en het Duitse Rheine interesse getoond om gezamenlijk via een Euregio project het Green Flag concept te verspreiden naar andere parken. Ook onze partnerstad Denizli in Turkije heeft belangstelling getoond voor dit kwaliteitslabel voor parken.
Schonere leefgebieden De Green Flag Award is een initiatief van The Civic Trust en van Communities and Local Government, een instelling die zich toelegt op stedelijke en maatschappelijke ontwikkeling waarbij groen een belangrijke rol speelt. De CLG zet zich in voor verbetering van parken en schonere leefgebieden. Dit jaar werd aan een recordaantal van 1288 parken een Green Flag Award toegekend. De Green Flag Award werd voor het eerst toegekend in 1996 als blijk van erkenning en waardering van de beste groene ruimten in Groot-Brittannië. Door de publiciteit rondom de toekenning van de award worden tevens andere parkeigenaren gestimuleerd om ook te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen.
Meer over de Green Flag Award »
——————————————————————————–
Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.  
 
  

Het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem heeft gisteren de Hedy d’Ancona-prijs gewonnen. De Hedy d’Ancona-prijs is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en zorgwereld. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen.

Van de 120 inzendingen waren er zes ontwerpen genomineerd. Naast Groot Klimmendaal waren dat:

  • De Hogeweyk in Weesp, ouderenzorgcomplex
  • De Rietvinck in Amsterdam, ouderenzorgcomplex
  • Deventer Ziekenhuis in Deventer
  • Gezondheidscentrum Jozef in Deventer       
  • Oosterdel in Broek op Langedijk, Woon- werkproject

Klik hier voor meer informatie over deze prijsvraag »

Bron:
Hedy d’ Ancona-Prijs

Mevrouw Hartman-Mooyman heeft met haar foto van de Hertenkamp bij het Malieveld de Haagse Fotografieprijs 2009 gewonnen. Vrijdag 12 maart ontving zij uit handen van wethouder Rabin Baldewsingh een cheque van € 1.000.

De kinderjuryprijs van € 250,00 werd toegekend aan de heer M. Tettero. Zijn foto van de Hooigracht bleek voor de kinderjury de winnende foto.

De Groene stad
Dit jaar was het thema: “Den Haag groene stad”. Dat sloot aan bij de activiteiten die de dienst Stadsbeheer in 2009 organiseerde rond het Haagse groen: ‘Den Haag Natuurlijk Groen’.

De jurering bleek geen gemakkelijke opgave. Maar liefst 59 (amateur)fotografen stuurden maximaal 5 foto’s per inzender in. Slechts het werk van 30 fotografen voldeed aan de voorwaarden. Hierdoor bleven er van de 261 ingestuurde foto’s 141 foto’s over. Uit deze foto’s werden uiteindelijk de winnaars en in totaal 61 foto’s geselecteerd die in de gelijknamige tentoonstelling zijn opgenomen.

Tentoonstelling
De fototentoonstelling: “Den Haag groene stad” is van 13 maart tot 19 april 2010 te zien in het Den Haag Informatie Centrum, Spui 70 te Den Haag.

Bekijk hier de winnende foto »

Bron:
Gemeente Den Haag

 

De gemeente Slochteren is de opdrachtgever van het winnende ontwerp ‘Van waterlast tot waterlust’ in de wedstrijd ‘Wie ontwerpt de meest duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’.

Het ontwerp is van  Heilien Tonckens, projectleider Landschapsbeheer Groningen. Tijdens de prijsuitreiking op 7 oktober in het Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem ontvingen Heilien Tonckens en Klaas Kiewiet, beleidsmedewerker Groen van de gemeente Slochteren de prijs uit handen van mevrouw Anita Wouters, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die Minister Verburg verving, en Leendert Koudstaal, voorzitter van de jury. 

 

 

Probleem een kans gemaakt
Wat maakte dat het ontwerp ‘Van waterlast tot waterlust’ net dat beetje extra had?
“In dit geval is er van een probleem een kans gemaakt en die kans is prima benut. Het ontwerp biedt de kinderen vooral veel informele speelmogelijkheden. Het is een goed initiatief om in een nieuwbouwwijk met school in de buurt een groene speelomgeving te creëren. De ruimte is vrij toegankelijk voor iedereen in de omgeving. Er is binnen dit ontwerp sprake van een goede visie op het beheer van zowel bestaande als aan te leggen beplanting. De goede sortimentskeuze is goed afgestemd op spontane natuurontwikkeling. En er is aandacht voor mogelijkheden om de locatie een milieueducatieve functie te geven. Het ontwerp is al gerealiseerd en dat is gebeurd in samenwerking met de buurt en de kinderen. Het enige wat de jury mist, is de samenhang met de omgeving.”

Hoge kwaliteit
Juryvoorzitter Leendert Koudstaal kon tevreden melden dat op een enkele uitzondering na waren de ontwerpen van hoge kwaliteit waren: Creatief, goede beplantings- en beheerplannen, samen met kinderen en of bewoners gemaakt en heel belangrijk, realistisch en uitvoerbaar. Duidelijk is geworden dat het formaat van de plek er niet toe doet, op iedere plek, groot of klein is een goede groene speelplek te realiseren!

Genomineerden
Naast de winnaar werden er van de 49 deelnemers 10 ontwerpen genomineerd.
‘Fort Berkhout’; bolwerk van het groene spelen werd ontworpen door NL Ontwerpstudio (Nieuwland Advies B. V.) te Wageningen in opdracht van de gemeente Lisse. In dit ontwerp werd op een klein plekje, zonder gebruik te maken van speeltoestellen, een speelsituatie gecreëerd waarin kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten.

Van Land Ontwerpers Buitenruimte, te Middelburg, kwam het ontwerp ‘Groenactief’. De opdrachtgever was Stichting Speelhof Hoogerzael. Natuureducatie en spelen zijn in dit ontwerp op een heldere en samenhangende manier bijeen gebracht. 

Vrije school Widar gaf Marleen van Tilburg, van Buitenkans Participatieve groenprojecten, de opdracht een ‘Groene Speelplek’ voor Delft te ontwerpen. ‘Groen op school’ was het resultaat. Dit robuuste ontwerp met integrale aanpak is een goed voorbeeld van hoe je een schoolplein zou moeten inrichten.

Diezelfde Marleen van Tilburg ontwierp ook ‘Magic moments’ in opdracht van PCB ’t Anker uit Amersfoort. Een mooi en moedig ontwerp waar heel weinig verhardingen en juist heel veel groen is gebruikt.

‘Natuurlijk spelen, zoals vroeger’ is ontworpen door Nanja Oliemans, landschapsontwerper, en Linda de Groot, groenontwerper, in opdracht van de gemeente Arnhem. In dit ontwerp is goed gebruik gemaakt van de culturele historie in het landschap en is er voldoende ruimte voor de kinderen om zelf te ontdekken.

Buitenkans Participatieve groenprojecten ontwierp ‘Stellenbosch’ in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam, een ontwerp waarvan het bewonderenswaardige voornamelijk is dat het project gerealiseerd is met alle omwonenden waarbij mensen uit verschillende culturen en sociale lagen zij aan zij werkten.

De gemeente Apeldoorn vroeg Karsten Orth, van Atelier Ontwerp Openbare Ruimte/ Dienst Openbare Werken/ gemeente Apeldoorn, een ontwerp te maken, met als gevolg het plan ‘Totempaal; voor en door ons allemaal’. Een zeer gedurfd ontwerp dat zeker bijdraagt tot de maatschappelijke structuur in de wijk.

‘Veni, vidi, vici’, ofwel “ik kwam, ik zag en ik overwon”, woorden gesproken door Julius Ceasar, is ontworpen door Olga Appelman en Gaby Getrouw, ontwerpers Openbare Ruimte, in opdracht van de Sector Ruimtelijke en Economosche Ontwikkeling Amsterdam Zuidoost. In een sterk verstedelijkte ruimte kan dit ontwerp aansluiten bij de beleving die de bewoners van natuur hebben.

De gemeente Amersfoort, tenslotte, gaf Ing. Jeroen Heij, tuin- en landschapsarchitect AVB bij het adviesbureau Haver Droeze, de opdracht tot een ontwerp. Het resultaat was ‘Voor en door kinderen’. Een ontwerp waaruit blijkt dat kinderen nauw bij het ontwerp zijn betrokken en de communicatie tussen de kinderen en de ontwerper kennelijk zeer goed verlopen is.

De jury heeft haar bevindingen voor elke genomineerde vastgelegd in de brochure ‘Wie ontwerpt de meeste duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’.

Uitgangspunt en toekomst
Deze wedstrijd werd dit jaar voor het eerst uitgeschreven op initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Entente Florale. Uitgangspunt voor dit initiatief is dat in het gemeentelijk groenbeleid  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht komen.