Berichten

Vier jaar nadat een brand het winkelcentrum van Bilgaard in Leeuwarden grotendeels in de as legde, is het bijna hersteld. Terreininrichters en hoveniers Frisia Bergum leggen momenteel de laatste hand aan de smaakvolle aankleding met sedum, bomen en speelplaatsen. Volgens projectontwikkelaar Reind Fokkens was er de corporatie veel aan gelegen te helpen Bilgaard haar sociale centrum terug te geven. ‘We zijn in 2009 gestart met de bouw en nu al zijn we toe aan het sluitstuk.’ Omdat de vergroening van de stad een van de speerpunten van het gemeentebestuur is, heeft WoonFriesland gemeend op het parkeerdak een tweede maaiveld te creëren. ‘Voor de bewoners ontstaat zo een intiem eigen wereldje met wandelpaden, bomen en speelplaatsen. De groenelementen bieden een plezierig aanzicht, het verhoogt de woonkwaliteit.’
Projectleider Klaas Wiersma van Frisia Bergum spreekt van een mooie klus die goed aansluit bij de groeiende belangstelling van particulieren en overheden voor daktuinen. Binnenkort wordt het substraat voor de sedumbeplanting op het dak geblazen. In totaal gaat het om 3000 vierkante meter sedum, parkeerdek en grindvlakken. Verder komen er bomen (haagbeuken, sierpruimen en schijnbeuken) in forse plantenbakken en twee speelplaatsen. De gevels kleuren groen door klimplanten. De gemeente Leeuwarden stimuleert de aanleg van groene daken sinds mei 2009 met een subsidie. Op die manier wil de stad de belasting van het riool bij zware buien die door de versnelde klimaatverandering vaker optreden, verminderen. Groene daken maken de stad niet alleen groener en daarmee fraaier, ze hebben ook positieve milieueffecten. Door de isolerende werking van de dakbedekking wordt er op energie bespaard en neemt de levensduur van het dak toe. De vergoeding bedraagt €25 per vierkante meter dakoppervlak (minimaal 10 vierkante meter) tot een maximum van €1500.

 

Met de plaatsing van vijftien bomen op het Raadhuisplein heeft natuurvereniging IVN Lunteren/Barneveld onlangs onder het motto ‘wat kan groen doen’ aandacht gevraagd voor groenere winkelcentra in Barneveld en Voorthuizen.

Het groen blijft twee weken staan. IVN vindt dat op het Raadhuisplein in Barneveld en Bunckmanplein in Voorthuizen meer bomen moeten komen. IVN-voorzitter Aart Mulder geeft aan dat onderzoek heeft uitgewezen, dat het op een kaal plein zoals het Raadhuisplein ’s zomers altijd warmer is en ’s winters altijd kouder en dat het er het hele jaar meer waait dan op een plein met bomen en ander groen. “We moeten geen pleinen hebben die helemaal bestraat zijn, want dan verliezen we het contact met de aarde en dus met de natuur”, aldus de voorzitter op de  site van IVN Lunteren en Barneveld.

Bron:
Barneveldsekrant
IVN Lunteren Barneveld

Op 8 mei staat het winkelcentrum De Loper in Vlaardingen in het teken van groen. De winkeliers in De Loper zijn er trots op dat Vlaardingen is uitverkozen tot ‘groenste stad van Nederland’ en wil laten zien aan het winkelend publiek dat ze in de wijk Holy zeker niet onderdoen voor de rest van de stad.

Om het winkelend publiek te informeren over groen in de stad, pakt de gemeente Vlaardingen uit met een aantal kramen waar milieu- en groenvoorziening centraal staat. Ook worden er zakjes zaad en compost uitgedeeld door twee wandelende klavertjes vier.

Op 7 oktober 2009 werd Vlaardingen door Entente Florale uitgeroepen als Groenste Stad van Nederland.

 

 

 

 

Bron:
Weekkrant