Uit de as her­re­zen win­kel­cen­trum krijgt groe­ne aan­kle­ding

Vier jaar nadat een brand het win­kel­cen­trum van Bil­gaard in Leeu­war­den gro­ten­deels in de as leg­de, is het bij­na her­steld. Ter­rein­in­rich­ters en hove­niers Fri­sia Ber­gum leg­gen momen­teel de laat­ste hand aan de smaak­vol­le aan­kle­ding met sedum, bomen en speel­plaat­sen. Vol­gens pro­ject­ont­wik­ke­laar Reind Fok­kens was er de cor­po­ra­tie veel aan gele­gen te hel­pen Bil­gaard haar soci­a­le […]

Aan­dacht voor groen win­kel­cen­trum in Bar­ne­veld en Voort­hui­zen

Met de plaat­sing van vijf­tien bomen op het Raad­huis­plein heeft natuur­ver­e­ni­ging IVN Lunteren/Barneveld onlangs onder het mot­to ‘wat kan groen doen’ aan­dacht gevraagd voor groe­ne­re win­kel­cen­tra in Bar­ne­veld en Voort­hui­zen. Het groen blijft twee weken staan. IVN vindt dat op het Raad­huis­plein in Bar­ne­veld en Bunck­man­plein in Voort­hui­zen meer bomen moe­ten komen. IVN-voor­­zit­­ter Aart Mul­der […]

‘Groe­ne Zater­dag’ in win­kel­cen­trum Vlaar­din­gen

Op 8 mei staat het win­kel­cen­trum De Loper in Vlaar­din­gen in het teken van groen. De win­ke­liers in De Loper zijn er trots op dat Vlaar­din­gen is uit­ver­ko­zen tot ‘groen­ste stad van Neder­land’ en wil laten zien aan het win­ke­lend publiek dat ze in de wijk Holy zeker niet onder­doen voor de rest van de […]