Uit de as herrezen winkelcentrum krijgt groene aankleding

Vier jaar nadat een brand het winkelcentrum van Bilgaard in Leeuwarden grotendeels in de as legde, is het bijna hersteld. Terreininrichters en hoveniers Frisia Bergum leggen momenteel de laatste hand aan de smaakvolle aankleding met sedum, bomen en speelplaatsen. Volgens projectontwikkelaar Reind Fokkens was er de corporatie veel aan gelegen te helpen Bilgaard haar sociale centrum terug te geven. ‘We zijn in 2009 gestart met de bouw en nu al zijn we toe aan het sluitstuk.’ Omdat de vergroening van de stad een van de speerpunten van het gemeentebestuur is, heeft WoonFriesland gemeend op het parkeerdak een tweede maaiveld te creëren. ‘Voor de bewoners ontstaat zo een intiem eigen wereldje met wandelpaden, bomen en speelplaatsen. De groenelementen bieden een plezierig aanzicht, het verhoogt de woonkwaliteit.’
Projectleider Klaas Wiersma van Frisia Bergum spreekt van een mooie klus die goed aansluit bij de groeiende belangstelling van particulieren en overheden voor daktuinen. Binnenkort wordt het substraat voor de sedumbeplanting op het dak geblazen. In totaal gaat het om 3000 vierkante meter sedum, parkeerdek en grindvlakken. Verder komen er bomen (haagbeuken, sierpruimen en schijnbeuken) in forse plantenbakken en twee speelplaatsen. De gevels kleuren groen door klimplanten. De gemeente Leeuwarden stimuleert de aanleg van groene daken sinds mei 2009 met een subsidie. Op die manier wil de stad de belasting van het riool bij zware buien die door de versnelde klimaatverandering vaker optreden, verminderen. Groene daken maken de stad niet alleen groener en daarmee fraaier, ze hebben ook positieve milieueffecten. Door de isolerende werking van de dakbedekking wordt er op energie bespaard en neemt de levensduur van het dak toe. De vergoeding bedraagt €25 per vierkante meter dakoppervlak (minimaal 10 vierkante meter) tot een maximum van €1500.