Aan­dacht voor groen win­kel­cen­trum in Bar­ne­veld en Voort­hui­zen

Met de plaat­sing van vijf­tien bomen op het Raad­huis­plein heeft natuur­ver­e­ni­ging IVN Lunteren/Barneveld onlangs onder het mot­to ‘wat kan groen doen’ aan­dacht gevraagd voor groe­ne­re win­kel­cen­tra in Bar­ne­veld en Voort­hui­zen.

Het groen blijft twee weken staan. IVN vindt dat op het Raad­huis­plein in Bar­ne­veld en Bunck­man­plein in Voort­hui­zen meer bomen moe­ten komen. IVN-voor­zit­ter Aart Mul­der geeft aan dat onder­zoek heeft uit­ge­we­zen, dat het op een kaal plein zoals het Raad­huis­plein ’s zomers altijd war­mer is en ’s win­ters altijd kou­der en dat het er het hele jaar meer waait dan op een plein met bomen en ander groen. “We moe­ten geen plei­nen heb­ben die hele­maal bestraat zijn, want dan ver­lie­zen we het con­tact met de aar­de en dus met de natuur”, aldus de voor­zit­ter op de  site van IVN Lun­te­ren en Bar­ne­veld.

Bron:
Bar­ne­veld­se­krant
IVN Lun­te­ren Bar­ne­veld