‘Groe­ne Zater­dag’ in win­kel­cen­trum Vlaar­din­gen

Op 8 mei staat het win­kel­cen­trum De Loper in Vlaar­din­gen in het teken van groen. De win­ke­liers in De Loper zijn er trots op dat Vlaar­din­gen is uit­ver­ko­zen tot ‘groen­ste stad van Neder­land’ en wil laten zien aan het win­ke­lend publiek dat ze in de wijk Holy zeker niet onder­doen voor de rest van de stad.

Om het win­ke­lend publiek te infor­me­ren over groen in de stad, pakt de gemeen­te Vlaar­din­gen uit met een aan­tal kra­men waar mili­eu- en groen­voor­zie­ning cen­traal staat. Ook wor­den er zak­jes zaad en com­post uit­ge­deeld door twee wan­de­len­de kla­ver­tjes vier.

Op 7 okto­ber 2009 werd Vlaar­din­gen door Enten­te Flo­ra­le uit­ge­roe­pen als Groen­ste Stad van Neder­land.

 

 

 

 

Bron:
Week­krant