Een mid­dag op pad met de park­be­heer­der

We ont­moe­ten Theo, één van de beheer­ders van het Amster­dam­se Wes­ter­park, bij de ingang. Al 20 jaar beheert deze oud-hove­­nier voor de Gemeen­te Amster­dam zowel het Eras­mus­park als het Wes­ter­park. Van­daag maken we een fiets­tocht door het Wes­ter­park, waar­bij Theo ons ver­telt over zijn werk als beheer­der en het – in zijn ogen- meest veel­zij­di­ge […]

Hoog­ste ver­ti­ca­le tuin van Amster­dam hangt in Wes­ter­park

Een zee van groen van 100 m² —  zo’n 15 meter hoog — hangt sinds begin mei ver­ti­caal aan een muur in de Van Die­men­straat in het Amster­dam­se Wes­ter­park. De ver­ti­ca­le tuin is begin mei opge­bouwd en bestaat uit 320 wand­te­gels van 50 bij 60 cm. In de tuin zijn maar liefst 60 ver­schil­len­de soor­ten […]

Onder­houd geeft Wes­ter­park Zoe­ter­meer nieu­we impuls

De gemeen­te Zoe­ter­meer heeft in de afge­lo­pen weken fors bomen gekapt in het Wes­ter­park en daar ook strui­ken en ande­re plan­ten weg­ge­haald. Dit was nodig voor het onder­houd van het park. Een deel van de bomen is gekapt voor de aan­leg van de fiets­brug tus­sen het Wes­ter­park en het aan te leg­gen recre­a­tie­ge­bied Nieu­we Drie­mans­pol­der. […]