Berichten

“Dit biodiversiteitsonderzoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het behalen van de natuurdoelen.” Gedeputeerde Han Weber reageert hiermee op het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld door Alterra in opdracht van de provincie Zuid-Holland. “Ik wil af van de papieren ambities ten aanzien van nieuwe natuur van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ik wil een realistische EHS, waarbij daadwerkelijk natuur wordt gerealiseerd die bijdraagt aan het halen van natuurdoelen,” aldus Han Weber.

Het rapport laat zien dat de biodiversiteit in Zuid-Holland de laatste jaren over het algemeen stabiel is. Voor één soortengroep, de rode lijstsoorten (en dan vooral de ‘bedreigde rode lijstsoorten’), is er echter nog steeds sprake is van een afname. Een rodelijstsoort is een soort die uit Nederland is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Daar staat gelukkig tegenover dat het met de rest van de natuur al wat beter gaat.

Behoud van biodiversiteit
Eén van de indicatoren in de provinciale begroting is het behoud van biodiversiteit. Daarom heeft de provincie opdracht gegeven aan Alterra om een Zuid-Hollandse indicator te ontwikkelen, vergelijkbaar met de landelijke indicator. Voor 2010 heeft Alterra een nulmeting uitgevoerd, zodat de stand van zaken in latere jaren daarmee kan worden vergeleken. Om de ontwikkelingen in perspectief te kunnen zetten, is de situatie vanaf het jaar 2000 in beeld gebracht. Naar verwachting zal in de loop van het voorjaar 2013 de stand van zaken ten aanzien van de gegevens van 2011 in beeld worden gebracht, en tegen het eind van 2013 de stand van zaken 2012.

Meer informatie
Meer over het Thema Landschap »
Rapport Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland »

Bron:
Provincie Zuid-Holland

 

Op vier locaties in IJsselmonde, deelgemeente van Rotterdam, liggen Educatieve Tuinen, beter bekend onder de naam schooltuinen. Op deze tuinen gaan schoolkinderen een seizoen lang aan de slag met een programma dat speciaal ontwikkeld is om directe natuurervaring op te doen.

Het verwerken van de zelf gekweekte producten is een onderdeel van het programma. Ook is er een groepstuin waar de kinderen aan het begin van het seizoen afspreken wat zij hiermee gaan doen. Op deze manier ervaren de kinderen intensief de relatie tussen ons voedsel en waar het vandaan komt. Zo kan het zijn dat er een tuin komt voor bijvoorbeeld groentesoep of een pizza. De kinderen zijn buiten op de tuinen bezig, waar zij meer beleven en ontdekken. Buiten leren van de natuur; daar kan geen binnenles tegenop.

50-plussers
Op de Educatieve Tuin aan de Scottstraat en de Pietersdijk is er ook ruimte voor 50-plussers. Zij kunnen tegen een geringe vergoeding tuinieren. Daarnaast worden er publieksactiviteiten georganiseerd.

Bron:
Gemeente Rotterdam

 

 

Gezondheid van werknemers is een belangrijk onderwerp binnen ondernemingen. Planten op de werkplek kunnen de gezondheid positief beïnvloeden. Deze brochure geeft met behulp van sprekende voorbeelden, informatiemateriaal, onderzoeksresultaten en bedrijfsgegevens, handvatten om instemming te krijgen voor een ‘groen’ beleid op de werkvloer. Trefwoorden bij deze brochure zijn: werkomgeving, welbevinden, luchtzuiverend, gezondheidsklachten.