Berichten

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) is enthousiast over de natuurlijke aanpak van wateroverlast. Het systeem werkt volgens hem. “Je zou wel gek zijn als je deze combinatie van waterveiligheid, natuur, recreatie en landbouw laat liggen’’, zei Atsma maandag aan het einde van een werkbezoek aan De Onlanden.  Dit natuurgebied, onder de rook van de stad Groningen, werd begin dit jaar voor het eerst ingezet als waterberging  toen het noorden kampte met hoogwater.

Met een investering van 1,1 miljoen euro droeg het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij aan de aanleg van De Onlanden, die in totaal 41 miljoen euro kostte. Het gebied is de grootste klimaatbuffer (2000 hectare) van Nederland, tot stand gebracht door onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het waterschap Noorderzijlvest, en overheden zoals de provincie Drenthe.

Natuur als bondgenoot
Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, reageerde blij op Atsma.  “Wij wilden laten zien dat deze aanpak, natuur als bondgenoot van de mens, werkt en dure technische maatregelen zoals dijken en sluizen overbodig maakt.” Je kunt daarmee, in een economisch moeilijke tijd, geld uitsparen, benadrukte Wams die tevens voorzitter is van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers waarin Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samenwerken met ARK Natuurontwikkeling, De 12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Nieuwe klimaatbufferprojecten
Atsma spoorde de coalitie aan met nieuwe klimaatbufferprojecten te komen voor het laaggelegen westen van Nederland. De verdroging met alle risico’s van dien voor dijken, de verzilting en het nijpende watertekort vragen daar wat hem betreft om een soortgelijke aanpak als in De Onlanden.

Blauwe goud
De Onlanden werd versneld aangelegd na de wateroverlast in 1998 toen Groningen geen droge voeten hield. Een gouden greep, concludeerde maandag projectleider Gerard Zeemans van Noorderzijlvest. Het blauwe goud, in de woorden van Drents gedeputeerde Rein Munniksma. En niet millimeteren, aldus Hendrik Oosterveld van de bestuurscommissie De Onlanden over de open samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen de samenwerkende partijen.

 

Op zaterdag 24 september lopen de deelnemers aan de Groene Loper in Rotterdam langs ruim 60 groene hotspots. De Groene Loper is de ontdekkingstocht naar de groene ziel van Rotterdam.  Rotterdam mag best nog groener worden en om dat te bewerkstellingen, hebben de initiatiefnemers Gudrun Feldkamp en Plant Publicity Holland een groene wandeltocht opgezet.

Iedereen die meedoet aan de Groene Loper wordt gevraagd 5 euro te doneren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan nieuwe groene projecten in de stad. Drie groene doelen zijn daar voor genomineerd:

Wollefoppengroen&Co in Zevenkamp
Bewonerstuin De Nieuwe Buren in Spangen
Kleinpolderkade in Overschie

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zal zaterdagochtend de Groene Loper openen.

 

Lees meer over de Groene Loper in

Algemene informatie
Website Groene Loper 010 »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Wat wordt de mooiste groene plek van Rotterdam? Drie plekken dingen mee voor het Groene Doel 2011. De verkiezing voor het groene doel waarvoor de deelnemers aan de Groene Loper 010 op 24 september warm lopen, is gestart.
Deelnemers kunnen aangeven op welke locatie zij meer groen willen zien.

De Groene Loper 010 is een ontdekkingstocht naar de groene ziel van Rotterdam. Iedereen die meeloopt wordt gevraagd zich in te schrijven en met deze bijdrage wordt meer groen in de stad gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

Er zijn drie plekken genomineerd waar mensen op kunnen stemmen. Via de site www.groeneloper010.nl kan men kiezen op:

Wat is de Groene Loper 010?
De Groene Loper 010, die op zaterdag 24 september wordt gehouden, is een ontdekkingstocht naar de groene ziel van de stad. Van Zevenkamp tot de Tuin aan de Maas loopt de route bijna helemaal door het groen. Overal zijn mensen met elkaar aan de slag in stadslandbouwprojecten, natuurgebieden, volkstuinen, op groene daken en groene schoolpleinen. Iedereen die meedoet aan de Groene Loper 010 wordt gevraagd zich in te schrijven en zo met een kleine bijdrage aan nieuw groen in de stad bij te dragen. De deelnemers wandelen dertig kilometer, maar voor wie minder ver wil lopen,  zijn er slenterroutes langs groene hotspots waar overal activiteiten plaatsvinden.

Initiatiefnemers
De Groene Loper 010 is een initiatief vanPlant Publicity Holland en Gudrun Feldkamp en  wordt mogelijk gemaakt door Stichting Volkskracht, Vestia Noord, Rabobank, Woonstad Rotterdam, Plant Publicity Holland en Notariskantoor Van Spreeuwel.

Voor meer informatie:

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.