Atsma loopt warm voor natuurlijke aanpak wateroverlast

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) is enthousiast over de natuurlijke aanpak van wateroverlast. Het systeem werkt volgens hem. “Je zou wel gek zijn als je deze combinatie van waterveiligheid, natuur, recreatie en landbouw laat liggen’’, zei Atsma maandag aan het einde van een werkbezoek aan De Onlanden.  Dit natuurgebied, onder de rook van de stad Groningen, werd begin dit jaar voor het eerst ingezet als waterberging  toen het noorden kampte met hoogwater.

Met een investering van 1,1 miljoen euro droeg het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij aan de aanleg van De Onlanden, die in totaal 41 miljoen euro kostte. Het gebied is de grootste klimaatbuffer (2000 hectare) van Nederland, tot stand gebracht door onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het waterschap Noorderzijlvest, en overheden zoals de provincie Drenthe.

Natuur als bondgenoot
Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, reageerde blij op Atsma.  “Wij wilden laten zien dat deze aanpak, natuur als bondgenoot van de mens, werkt en dure technische maatregelen zoals dijken en sluizen overbodig maakt.” Je kunt daarmee, in een economisch moeilijke tijd, geld uitsparen, benadrukte Wams die tevens voorzitter is van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers waarin Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samenwerken met ARK Natuurontwikkeling, De 12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Nieuwe klimaatbufferprojecten
Atsma spoorde de coalitie aan met nieuwe klimaatbufferprojecten te komen voor het laaggelegen westen van Nederland. De verdroging met alle risico’s van dien voor dijken, de verzilting en het nijpende watertekort vragen daar wat hem betreft om een soortgelijke aanpak als in De Onlanden.

Blauwe goud
De Onlanden werd versneld aangelegd na de wateroverlast in 1998 toen Groningen geen droge voeten hield. Een gouden greep, concludeerde maandag projectleider Gerard Zeemans van Noorderzijlvest. Het blauwe goud, in de woorden van Drents gedeputeerde Rein Munniksma. En niet millimeteren, aldus Hendrik Oosterveld van de bestuurscommissie De Onlanden over de open samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen de samenwerkende partijen.