Berichten

Per 1 januari 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bijzonder hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De instelling van de leerstoel valt in een periode waarin er een breed gedeelde zorg leeft om de aantasting van natuur- en landschapswaarden.

Met Van den Berg als leerstoelhouder krijgt Nederland er een actief pleitbezorger bij om meer wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de gezondheid en het welzijn van mensen te doen. Agnes van den Berg (Apeldoorn, 1967) studeerde functieleer psychologie aan de RUG en promoveerde in 1999 bij diezelfde universiteit op onderzoek naar de beleving van natuurontwikkelingslandschappen. Sinds 1997 werkt zij als omgevingspsycholoog bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Daar zette zij in 2001 met de publicatie van het essay ‘Van buiten word je beter’ het belang van de natuur voor de gezondheid van mensen hoog op de maatschappelijke en wetenschappelijke agenda.

Vitamine G(roen)
Sinds 2003 combineert Van den Berg toegepast onderzoek bij Alterra en wetenschappelijk onderzoek bij Wageningen University. Binnen het NWO-project ‘Vitamine G’ (waarin G staat voor groen) werkte zij mee aan de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen groen in de leefomgeving en gezondheid. Daarnaast is zij actief in het vertalen van wetenschappelijke kennis over natuurbeleving en gezondheid in praktische adviezen en richtlijnen. Geregeld geeft zij presentaties en interviews over thema’s als het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen, de bijdrage van tuinieren aan gezond ouder worden en ontwerpen met belevingskennis.

Nationaal Groenfonds
De leerstoel wordt bekostigd door Nationaal Groenfonds, dat in 1994 is opgericht door de overheid om activiteiten op het gebied van natuur, bos en landschap te faciliteren. De functie heeft een omvang van 0,2 fte en is ondergebracht bij de basiseenheid Culturele Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Voor de rest van de tijd blijft zij in dienst van Alterra.

Bron:
Alterra WUR

Uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006 blijkt dat het merendeel van de Nederlanders tevreden is over het landschap en het groen in en om de stad. Vooral de aanwezigheid van groen in de straat, van rust en stilte in het groen nabij de stad, en het natuurlijke en historische karakter van het landschap dragen bij aan de tevredenheid. Bewoners van de Randstad zijn het minst tevreden.

Van alle soorten natuur in Nederland is bos het meest populair bij recreanten. Bossen liggen echter ver weg van de meeste steden, en kunnen daardoor minder vaak worden bezocht dan het groen dichtbij huis. De aanplant van parkbossen in en om de stad lijkt een uitstekende manier om te voorzien in de groeiende behoefte van stadsbewoners aan frisse lucht, rust en stilte. Het populaire bos komt hiermee binnen het dagelijks bereik van de stedeling. Met traditionele beplantingsmethoden zoals de blijvers-wijkers methode duurt het echter vaak jaren voordat een parkbos aantrekkelijk wordt voor recreanten. De integrale beplantingsmethode is speciaal ontwikkeld om zo snel mogelijk na de aanleg een volwaardige woon- en recreatieomgeving te creëren.

Meer informatie »