Laat de popu­lier niet ver­lo­ren gaan!

Zon­dag 11 okto­ber a.s. is de ‘Dag van de Popu­lier’, opge­zet door Vara’s Vroe­ge Vogels en stich­ting Pro­bos. De Bomenstich­ting maak­te — spe­ci­aal voor deze popu­lai­re boom en deze dag — een over­zicht met daar­in bij­zon­de­re popu­lie­ren in uw pro­vin­cie: monu­men­ta­le bomen, bomen op dij­ken of baken­bo­men en bomen met een ver­haal. De popu­lier hoort […]

11 okto­ber is de Dag van de Popu­lier

De popu­lier is niet popu­lair meer. Werd de zoge­naam­de for­mu­le 1 onder de bomen vroe­ger nog met 1 mil­joen stuks per jaar aan­ge­plant, op dit moment zijn het er slechts zo’n 40.000. Vroe­ge Vogels en stich­ting Pro­bos orga­ni­se­ren zon­dag 11 okto­ber de eer­ste ‘Dag van de Popu­lier’. Het doel is om een van de meest […]

Ver­ti­ca­le school­tui­nen ver­o­ve­ren Amster­dam

Gebrek aan vier­kan­te meters ruim­te is geen excuus meer voor gebrek aan groen in de stad! Sinds sep­tem­ber 2014 zijn in Amster­dam de eer­ste scho­len voor­zien van een ver­ti­ca­le school­tuin: de der­de dimen­sie doet haar intre­de bij de ver­groe­ning van onze leef­om­ge­ving. Gesti­mu­leerd door onder ande­re de gemeen­te Amster­dam, Tri­odos Foun­da­ti­on, Coren­don en het Prins […]