Berichten

Annemarie Jorritsma benadrukte in haar toespraak van de prijsuitreiking van Entente Florale dat het concept van de ‘Groene Stad’ vraagt om een andere benadering van de ontwikkeling van steden. Niet alleen de bouwwereld, projectontwikkelaars, architecten en politiek hebben het voor het zeggen als het gaat om de stedelijke ontwikkeling, ook de groenwereld moet hierbij een belangrijke rol spelen. En waarom niet de gebruikers zelf, zoals de inwoners en de kinderen!€
Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG),  gaf duidelijk haar visie op het belang van het groen in de gemeente. Zij legde de nadruk op het belang van samenwerking met de inwoners bij het beheer. Op basis van enkele wijkbijeenkomsten in Almere over beheer constateerde ze dat dit onderwerp heel sterk leeft onder de bewoners. De belangstelling was veel groter dan bij bijeenkomsten over een thema  als jeugd en veiligheid.
‘€œIk mag hieruit de voorzichtige conclusie trekken dat het onderwerp ‘€˜Beheer in uw buurt’ leeft onder de inwoners’, zo zei Jorritsma.
Tip aan gemeenten
En als goede tip aan andere gemeenten zei Jorritsma:  ‘€œEr zijn tal van burgerinitiatieven ontstaan in Almere. Deze initiatieven zetten we ook in de etalage. Om andere inwoners te motiveren mee te doen. Om samen de kwaliteit van de eigen woonomgeving te verbeteren.’
 
 

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten. PPH en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het leven geroepen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder de neutrale paraplu van de stichting Entente Florale Nederland.

De groene organisaties Plant Publicity Holland (PPH) en Branchevereniging VHG hebben het initiatief genomen tot deze prijsvraag voor gerealiseerde projecten die zijn gebaseerd op de integrale samenwerking in de bouwkolom, van opdrachtgever en architect tot en met hovenier/groenvoorziener en boomkweker.

Bundeling van disciplines
De initiatiefnemers van deze prijsvraag zien het als hun missie om door een bundeling van disciplines te werken aan een nieuwe woon- en werkomgeving die moet leiden tot

een opwaardering van het echte groen naar een evenwaardige positie ten opzichte van rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur) en blauw (water), in een integrale aanpak van projecten.

Multifunctionele meerwaarde
De multifunctionele meerwaarde van het groen en de integrale aanpak staan centraal in deze prijsvraag. Onder de meerwaarde van het groen wordt verstaan de specifieke eigenschappen en de functies van het groen. Naast de esthetische waarde heeft het groen immers economische-, sociale-, milieu- en gezondheidsfuncties. Staan in een groenproject een (of meer) van deze functies centraal en is het project tot stand gekomen door de samenwerking van diverse partijen (boomkweker, hovenier/groenvoorziener, gemeente, gezondheidsinstelling, bouwer, projectontwikkelaar of woningcorporatie, (landschaps)architect, et cetera.) dan leent het project zich voor inzending. Vervolgens moet het dan voldoen aan de criteria.

Jury
De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury:
• Onder voorzitterschap van landschapsarchitect Michiel den Ruijter. Hij was de ontwerper van de Floriade 1992 in Zoetermeer, wetenschappelijk onderzoeker Emeritus van Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall-Larenstein en doceert aan de Technische Universiteit Delft.
• drs.Tom Bade; directeur Triple E Kenniscentrum voor Natuur en Economie
• Nicolien van Doorn;  journalist Dagblad Trouw
• Piet Eilander; Teamleider team groen, ecologie, stedelijke recreatie en water (GRW), Amsterdam
• Jan Habets; directeur Plant Publicity Holland
• ir Bert van Helvoirt; groenondernemer en innovator (vanuit de groenvoorzieningssector)
• Harm Horlings; assortimentsdeskundige en directeur van boomkwekerij Mart van den Oever bv (vanuit de boomkwekerijsector)
• ir. Chris Jagtman;directeur Natuurwinst.nl
• ir. Jaap Modder; directeur Stadsregio Arnhem-Nijmegen,
• Piet M. Oskam; directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom  en
• ir. Paul Roncken; Wageningen Universiteit, landschapsarchitect en wetenschappelijk medewerker.

Deelname
Deelname staat open voor alle partijen in de  bouwkolom. Het inschrijfformulier voor deelname dient uiterlijk 16 mei binnen te zijn. De jurering vindt plaats in juni, de projecten van de genomineerden worden door de jury bezocht. De prijsuitreiking vindt plaats op 6 oktober, tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus 2011 in Zundert.

Brochure opvragen
De brochure met reglement en criteria kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de prijsvraag om De Groene StadAward, door een mail te sturen naar info@ententeflorale.nl. Voor nadere informatie: tel. 0172 236269.

Op maandag 15 juni opende milieuwethouder Cees Jansen van de gemeente Arnhem op symbolische wijze een groendak op de Jan Hovingflat in Arnhem. De gemeente wil op deze manier aandacht vragen voor de vergroening van daken in Gelderland.

Vorig jaar april besloot de Arnhemse gemeenteraad om de aanleg van groene daken te stimuleren. Het vergroenen van de stad, onder meer op daken en gevels, helpt onder andere te voorkomen dat steden oververhit raken door de klimaatverandering.

Interesse groendaken aanmoedigen
De opening van het groendak aan de Jan Hovingflat is voornamelijk symbolisch bedoeld. Door aandacht aan dit onderwerp te besteden, wil onder meer de gemeente Arnhem, de interesse voor groendaken in Gelderland aanmoedigen.

 

Bronnen:
Nieuws uit Arnhem
Radio & TV Arnhem
D66 Arnhem

 

Op initiatief van de ANWB organiseren 45 gemeenten in Nederland op 31 mei de vijfde editie van de Dag van het Park. De ANWB vraagt op deze dag aandacht voor groen in de stad.

Tijdens deze dag veranderen parken in plekken voor cultuur, sport, educatie en recreatie. De ANWB hecht grote waarde aan deze dag, omdat uit onderzoek blijkt dat de ANWB-leden belang hechten aan parken, plantsoenen en speelplekken in hun directe omgeving. Het doel van de Dag van het Park is om de waarde van parken onder de aandacht van bewoners en bestuurders te brengen.

Meer informatie:

 

Bronnen:
ANWB
Dag van het Park