Gemeen­te Arn­hem vraagt aan­dacht voor groe­ne daken

Op maan­dag 15 juni open­de mili­eu­wet­hou­der Cees Jan­sen van de gemeen­te Arn­hem op sym­bo­li­sche wij­ze een groen­dak op de Jan Hovingflat in Arn­hem. De gemeen­te wil op deze manier aan­dacht vra­gen voor de ver­groe­ning van daken in Gel­der­land.

Vorig jaar april besloot de Arn­hem­se gemeen­te­raad om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren. Het ver­groe­nen van de stad, onder meer op daken en gevels, helpt onder ande­re te voor­ko­men dat ste­den over­ver­hit raken door de kli­maat­ver­an­de­ring.

Inte­res­se groen­da­ken aan­moe­di­gen
De ope­ning van het groen­dak aan de Jan Hovingflat is voor­na­me­lijk sym­bo­lisch bedoeld. Door aan­dacht aan dit onder­werp te beste­den, wil onder meer de gemeen­te Arn­hem, de inte­res­se voor groen­da­ken in Gel­der­land aan­moe­di­gen.

 

Bron­nen:
Nieuws uit Arn­hem
Radio & TV Arn­hem
D66 Arn­hem