Recreatief medegebruik bij Tuinen van West

Steeds vaker zien we de tendens dat omringende natuurgebieden bij de stad getrokken worden. Zodoende ontstaat er een verbinding tussen ‘stadse’ natuur en ‘echte’ natuur. Een verbinding, waar dieren, maar ook planten dankbaar gebruik van maken. Een goed voorbeeld van zo’n buitengebied dat verbonden wordt met de stad, zijn de Amsterdamse Tuinen van West. Groene […]

Volkstuinen in Utrecht: duurzaam en gezond

Utrecht heeft vijftien volkstuinparken, die door de stad gekoesterd worden. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad liggen en het bezoeken waard zijn. Op de Utrechtse tuinenparken kun je genieten van de rust, groene omgeving en alle mooie tuinen. Uit de beleidsnotitie Volkstuinen in Utrecht, Duurzaam en Gezond 2012 – […]

Financiële steun voor volkstuinen in Amsterdamse krachtwijken

Drie volkstuinparken in krachtwijken krijgen een rol als groene recreatievoorziening voor de buurt. De gemeente heeft hiervoor € 250.000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gekregen. Omwonenden worden bij deze plannen betrokken. “Groene plekken zijn onmisbaar voor de stad. Niet alleen voor recreatie maar ook om de sociale cohesie te bevorderen,” aldus […]