Berichten

Steeds vaker zien we de tendens dat omringende natuurgebieden bij de stad getrokken worden. Zodoende ontstaat er een verbinding tussen ‘stadse’ natuur en ‘echte’ natuur. Een verbinding, waar dieren, maar ook planten dankbaar gebruik van maken. Een goed voorbeeld van zo’n buitengebied dat verbonden wordt met de stad, zijn de Amsterdamse Tuinen van West.
Groene ‘scheggen’ tussen stad en natuur
Het gebied is een onderdeel van de ‘Westrandscheg’ tussen de Westelijke Tuinsteden, de Haarlemmertrekvaart en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Al in 1935, bedacht stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, dat door het in tact laten van groene stukken (groene scheggen) tussen de stadswijken, de natuur het stedelijk gebied zou kunnen binnendringen.
Het gebied bestaat uit vier kleine polders; de Lutkemeerpolder, de Osdorper Bovenpolder, de Osdorper Binnenpolder-Noord en de Osdorper Binnenpolder-Zuid. Er zijn graslanden, akkers, boomrijke volkstuincomplexen, kleine moerasjes, oude lintbebouwing, kleinschalige bedrijven, een begraafplaats, dijken en kassen.
Wandelroute Volkstuinpaken
Om, naast de dieren en de planten, ook de stadsmensen richting het buitengebied te lokken, werd in 2012 een doorlopende wandelroute langs en door de volkstuincomplexen Osdorp, De Eendracht en Tigeno, aangelegd. Het stadsdeel Nieuw-West en de Bond van Volkstuinders riepen voor die opdracht de hulp in van (duurzaam) procesbegeleider Hans Olsthoorn (PROquint).
Olsthoorn: ‘De tuinen op deze complexen zijn vaak ware pareltjes, waar Amsterdammers met groene vingers (maar vaak drie hoog achter wonend zonder tuin) hun groenste fantasieën kunnen waarmaken. Een mooi idee dus om andere stadsgenoten mee te kunnen laten genieten van die groene weelde.’ Daarnaast was een ander belangrijk doel van het project een halt toe te roepen aan de (op sommige plaatsen) onveiligheid en verrommeling in het gebied. Olsthoorn: ‘Door het gebied een duidelijkere functie te geven als natuur-recreatiezone, wordt het steeds minder aantrekkelijk voor mensen die daar eigenlijk niets te zoeken hebben, en dus veiliger.’
Langs de wandelroute zijn overigens niet alleen de tuinen zelf te bewonderen. We vinden langs de wandelroute tevens een vlindertuin, verschillende bijenhotels, een heuse paddenpoel en buitenkunst. Op meerdere plekken in Nederland zijn gelijksoortige initiatieven in opmars. Zo is in Utrecht het voorheen gesloten tuinpark ‘Ons Buiten’ veranderd in een openbaar toegankelijk park met o.a. een kinderboerderij en schooltuintjes.
Voor meer informatie over Tuinen van West wandelroute, klik hier.
 
De volkstuinparken zijn te bezoeken tijdens het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober. Gedurende de rest van het jaar loopt de route langs de tuincomplexen, maar ook die wandelingen zijn de moeite waard!
 

Utrecht heeft vijftien volkstuinparken, die door de stad gekoesterd worden. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad liggen en het bezoeken waard zijn. Op de Utrechtse tuinenparken kun je genieten van de rust, groene omgeving en alle mooie tuinen. Uit de beleidsnotitie Volkstuinen in Utrecht, Duurzaam en Gezond 2012 – 2014 blijkt het belang van de volkstuinen voor de stad.

Naast een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding is tuinieren ook nog eens gezond. Het leidt tot minder stress en meer bewegen. Daarnaast zijn de tuinenparken met hun verschillende verenigingsgebouwen een leuke ontmoetingsplek voor de wijk en de buurt.

Collegeprogramma Groen, Open en Sociaal
Uit de notitie blijkt dat de volkstuinverenigingen op verschillende wijzen bijdragen aan de doelstellingen uit het het collegeprogramma Groen, Open en Sociaal. Aan een sociale en actieve stad met inzet van vrijwilligers en activiteiten voor de buurt en de wijk. Aan een duurzame stad door gemeenschappelijk tuinenparken te beheren en onderhouden en zo bij te dragen aan een aantrekkelijke en groene leefomgeving. Aan een gezonde stad, omdat tuinieren aantoonbaar leidt tot een betere gezondheid en het zelf verbouwen van voedsel bijdraagt aan een groter bewustzijn en belangstelling voor voedsel.

Grotere belangstelling voor volkstuinen
Rinda den Besten, wethouder Sport: “Er is een grotere belangstelling van onder meer jonge gezinnen voor een volkstuin met als beweegredenen dat ze hun kinderen iets van de natuur willen meegeven en meer buiten kunnen zijn. Ook het verhoogde bewustzijn over de kwaliteit van ons voedsel speelt een rol. En het plezier dat men beleeft om dat zelf te telen. In ons gezondheidsbeleid willen we daar op inspelen met de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie. Voedsel verbouwen in en om de stad draagt bij aan de aandacht voor gezonde voeding, participatie in de samenleving en reductie van stress. De volkstuinen – duurzaam en gezond – spelen daarbij een belangrijke rol: nu en in de toekomst.”

Toekomst
Een belangrijke randvoorwaarde om aan de huidige vraag naar volkstuinen te kunnen voldoen, is dat de huidige tuinenparken kunnen blijven bestaan. De gemeente probeert daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de huidige locaties voor volkstuinen. Daarnaast zal de gemeente mogelijke locaties voor nieuwe volkstuinen onderzoeken.

Internationaal congres
In 2014 is de landelijke organisatie van hobbytuinders AVVN samen met de gemeente Utrecht gastheer voor het 37-ste Internationale Congres van de Internationale Federatie van Volkstuinen. De federatie bestaat uit 14 nationale organisaties van volkstuinhouders, die gezamenlijk meer dan drie miljoen huishoudens vertegenwoordigt.

Bron:
Gemeente Utrecht

 

 

 

 

Drie volkstuinparken in krachtwijken krijgen een rol als groene recreatievoorziening voor de buurt. De gemeente heeft hiervoor € 250.000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gekregen. Omwonenden worden bij deze plannen betrokken.

“Groene plekken zijn onmisbaar voor de stad. Niet alleen voor recreatie maar ook om de sociale cohesie te bevorderen,” aldus wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen). “Sommige plekken in Amsterdam hebben een extra impuls nodig. Meer groen geeft ontspanning en brengt de bewoners dichter bij elkaar.”

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Prachtwijken, Amsterdam

Bron:
Gemeente Amsterdam