Recreatief medegebruik bij Tuinen van West

Steeds vaker zien we de tendens dat omringende natuurgebieden bij de stad getrokken worden. Zodoende ontstaat er een verbinding tussen ‘stadse’ natuur en ‘echte’ natuur. Een verbinding, waar dieren, maar ook planten dankbaar gebruik van maken. Een goed voorbeeld van zo’n buitengebied dat verbonden wordt met de stad, zijn de Amsterdamse Tuinen van West.
Groene ‘scheggen’ tussen stad en natuur
Het gebied is een onderdeel van de ‘Westrandscheg’ tussen de Westelijke Tuinsteden, de Haarlemmertrekvaart en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Al in 1935, bedacht stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, dat door het in tact laten van groene stukken (groene scheggen) tussen de stadswijken, de natuur het stedelijk gebied zou kunnen binnendringen.
Het gebied bestaat uit vier kleine polders; de Lutkemeerpolder, de Osdorper Bovenpolder, de Osdorper Binnenpolder-Noord en de Osdorper Binnenpolder-Zuid. Er zijn graslanden, akkers, boomrijke volkstuincomplexen, kleine moerasjes, oude lintbebouwing, kleinschalige bedrijven, een begraafplaats, dijken en kassen.
Wandelroute Volkstuinpaken
Om, naast de dieren en de planten, ook de stadsmensen richting het buitengebied te lokken, werd in 2012 een doorlopende wandelroute langs en door de volkstuincomplexen Osdorp, De Eendracht en Tigeno, aangelegd. Het stadsdeel Nieuw-West en de Bond van Volkstuinders riepen voor die opdracht de hulp in van (duurzaam) procesbegeleider Hans Olsthoorn (PROquint).
Olsthoorn: ‘De tuinen op deze complexen zijn vaak ware pareltjes, waar Amsterdammers met groene vingers (maar vaak drie hoog achter wonend zonder tuin) hun groenste fantasieën kunnen waarmaken. Een mooi idee dus om andere stadsgenoten mee te kunnen laten genieten van die groene weelde.’ Daarnaast was een ander belangrijk doel van het project een halt toe te roepen aan de (op sommige plaatsen) onveiligheid en verrommeling in het gebied. Olsthoorn: ‘Door het gebied een duidelijkere functie te geven als natuur-recreatiezone, wordt het steeds minder aantrekkelijk voor mensen die daar eigenlijk niets te zoeken hebben, en dus veiliger.’
Langs de wandelroute zijn overigens niet alleen de tuinen zelf te bewonderen. We vinden langs de wandelroute tevens een vlindertuin, verschillende bijenhotels, een heuse paddenpoel en buitenkunst. Op meerdere plekken in Nederland zijn gelijksoortige initiatieven in opmars. Zo is in Utrecht het voorheen gesloten tuinpark ‘Ons Buiten’ veranderd in een openbaar toegankelijk park met o.a. een kinderboerderij en schooltuintjes.
Voor meer informatie over Tuinen van West wandelroute, klik hier.
 
De volkstuinparken zijn te bezoeken tijdens het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober. Gedurende de rest van het jaar loopt de route langs de tuincomplexen, maar ook die wandelingen zijn de moeite waard!