Congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ op Floriade

Op 20 en 27 juni organiseert de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’. Het congres vindt plaats op de Floriade in Venlo. Dit congres wordt mede georganiseerd door het Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland. […]

Een vitale stad kan niet zonder vitaal groen

In 2009 hebben 18 steden de groenconvenanten voor krachtwijken ondertekend. Sindsdien zijn verschillende groenprojecten gestart of afgerond en er is veel kennis en ervaring opgedaan. Daarom organiseerde het programma Groen en de Stad, Kenniscentrum Recreatie en de gemeente Amersfoort een kennisdag groene krachtwijken op 17 november 2010, met als doel het uitwisselen van deze kennis […]

Vitale stad, groene stad

De missie van dit kabinet is dat iedere stadsbewoner groen in de nabije omgeving beschikbaar heeft. Om dit te realiseren organiseren de Groene Partners (ministeries van LNV, BZK en VROM, de 31 grote steden (G31), de twaalf provincies en maatschappelijke partners) op 7 juni 2007 een bestuurdersconferentie waarin wordt nagedacht wat er nodig is om […]