Vitale stad, groene stad

De missie van dit kabinet is dat iedere stadsbewoner groen in de nabije omgeving beschikbaar heeft. Om dit te realiseren organiseren de Groene Partners (ministeries van LNV, BZK en VROM, de 31 grote steden (G31), de twaalf provincies en maatschappelijke partners) op 7 juni 2007 een bestuurdersconferentie waarin wordt nagedacht wat er nodig is om de kwaliteit van groen in en rondom steden te versterken.