Berichten

Van 10 tot en met 12 oktober vindt er een driedaags Groene Stad congres plaats in de zaal van de Europese Raad in het Franse Straatsburg. Het centrale thema van dit congres is ‘Landscape as a Creator of Wealth’. Dit thema zal worden verduidelijkt door diverse workshops en plenaire bijeenkomsten over de meerwaarde van het groene product voor de gezondheid & welzijn van burgers, de economie, de sociale cohesie, het milieu et cetera.

Het congres is gebaseerd op de ideeën en doelstellingen van De Groene Stad – dat 10 jaar geleden door Plant Publicity Holland is opgezet – en op de succesvolle – door ELCA georganiseerde – wetenschappelijke workshop over het belang van het groen in onze woon- en werkomgeving.

Het doel van deze meerdaagse bijeenkomst is om te debatteren en kennis en ervaring uit te wisselen over De Groene Stad.

Het driedaagse programma ziet er als volgt uit:
Dag 1: Presentaties en debatten vinden er plaats in de grote raadszaal, gevolgd door workshops over wat de baten zijn van het groen voor onder meer gezondheid en welzijn, economie en sociale cohesie.
Dag 2: Zal gewijd zijn aan workshops over de ervaringen van De Groene Stad. Deze workshops vinden ter plekke plaats in de omgeving van Straatsburg, Freiburg en Basel.
Dag 3: Het verslag van de belangrijkste bevindingen en ervaringen opgedaan tijdens de eerdere workshops wordt gepresenteerd. Het ‘Manifest voor een Groene Revolutie’ wordt daarna aangekondigd. Deze dag wordt afgesloten met een rondetafel bijeenkomst met Europese politici.

Sprekers
Nederlandse sprekers die door Plant Publicity Holland zijn aangedragen voor het congres zijn:

  • Tom Bade, directeur van Triple E;
  • Jos Gadet, stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam;
  • Marieke Timmermans, landschapsarchitecte;
  • Jolanda Maas, onderzoeker Vitamine G(roen).

Daarnaast zijn er sprekers uit onder meer Frankrijk, Denemarken, Engeland, Hongarije en Duitsland.

  • Henk Bleker uitgenodigd als spreker

Op advies van PPH is staatssecretaris Henk Bleker van EL&I door tuinbouworganisatie Valhor uitgenodigd om een presentatie te geven over de maatschappelijke en economische waarde van groen voor steden.

700 delegaties
De organisatie verwacht gedurende deze drie dagen 700 delegaties uit heel Europa. In 2009 werd een vergelijkbaar congres georganiseerd in Straatsburg, toen waren er ongeveer 500 afgevaardigden aanwezig.

Organisatie
De overkoepelende tuinbouworganisatie Valhor en de European Landscape Assises organiseren met onder meer ondersteuning van De Groene Stad (activiteit van Plant Publicity Holland) dit congres.

Meer informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Kom achter je TV, PC of computerspel vandaan en ga weer eens lekker buitenspelen. Onder dat motto wordt ook in 2011 weer een Buitenspeeldag georganiseerd. Buitenspelen is immers gezond, goed voor de contacten met leeftijdsgenoten en … gewoon leuk! De Buitenspeeldag valt dit jaar op woensdag 1 juni.

De samenwerkende partijen doen een oproep aan gemeenten, ouders, begeleiders, vrijwilligers van belangenorganisaties én het verenigingsleven: organiseer  op 1  juni voor kinderen in hun eigen buurt een leuk en actief programma.

De initiatiefnemers van de Buitenspeeldag zijn, behalve de VNG: de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Jantje Beton, Veilig Verkeer Nederland (VVN), Scouting Nederland en Nickelodeon (de tv-zender gaat tussen 13 en 17 uur letterlijk ‘op zwart’ en moedigt kinderen aan om buiten te gaan spelen).

 

Meer informatie
Gemeenten, buurtgroepen, scholen en scoutinggroepen kunnen zich aanmelden via de website hieronder. Kinderen zien op de website welke activiteiten in hun buurt plaatsvinden, de site geeft ook leuke en nuttige tips.

Bron:
VNG

Op woensdag 10 november 2010 wordt in Hotel & Congrescentrum “De Werelt” in Lunteren de derde Nederlandse Boominfodag georganiseerd. De Nederlandse Boominfodag is het congres waar wetenschappelijke en praktische kennis over bomen wordt samen gebracht.

Doelgroep van de Nederlandse Boominfodag zijn boomverzorgers, boomkwekers, boomtechnische onderzoekers en boombeheerders van bomen, evenals beleidmakers. Net als vorig jaar staat het programma in 2010 in het teken van inspirerende lezingen en boeiende presentaties, verzorgd door internationale deskundigen. De VHG en de Floriade 2012 zijn de congrespartners van de Nederlandse Boominfodag.

De voorbereidingen voor de Nederlandse Boominfodag 2010 zijn ondertussen in volle gang. Samen met de congrespartners en de klankbordgroep werkt de organisatie aan een boeiend programma vol lezingen door vooraanstaande sprekers.

Bezoek de website van de Nederlandse Boominfodag »