Ambitie Amsterdam Floriade 2022 is verbinden van productie en consumptie

Amsterdam heeft meervoudige ambities met haar inzending voor de Floriade 2022. Kern van het Amsterdamse bid is openheid: een open Floriade die integraal deel uitmaakt van de stad, en een open Floriade die samen met de stad, de regio en de tuinbouwsector zal worden vormgegeven. Met haar inzending beoogt Amsterdam een wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren die […]

Verbinden van welzijn, zorg en groen in Tilburgse impulswijken

In vier Tilburgse impulswijken zijn welzijn, zorg en groen gekoppeld. De GGD Hart voor Brabant werkt hierbij samen met het opbouwwerk, wooncorporaties, de thuiszorg en de scholen. Drie gerealiseerde wijkmoestuinen zijn hiervan een voorbeeld. “Dit is goed voor de leefbaarheid en goed voor de gezondheid.” Dit staat te lezen op de website van Movisie. Projectleider […]

Verbinden openbaar groen draagt bij aan Utrechtse biodiversiteit

Kleine aanpassingen in de aanleg en beplanting van het openbaar groen kunnen het aantal dieren in de stad Utrecht aanzienlijk vergroten. Dit blijkt uit een onderzoek dat Amy Beerens van de Universiteit Utrecht deed in opdracht van de gemeente Utrecht. Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu en Duurzaamheid ziet hierin een ondersteuning van het gemeentelijk […]