Ambi­tie Amster­dam Flo­ri­a­de 2022 is ver­bin­den van pro­duc­tie en con­sump­tie

Amster­dam heeft meer­vou­di­ge ambi­ties met haar inzen­ding voor de Flo­ri­a­de 2022. Kern van het Amster­dam­se bid is open­heid: een open Flo­ri­a­de die inte­graal deel uit­maakt van de stad, en een open Flo­ri­a­de die samen met de stad, de regio en de tuin­bouw­sec­tor zal wor­den vorm­ge­ge­ven. Met haar inzen­ding beoogt Amster­dam een wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling te orga­ni­se­ren die […]

Ver­bin­den van wel­zijn, zorg en groen in Til­burg­se impuls­wij­ken

In vier Til­burg­se impuls­wij­ken zijn wel­zijn, zorg en groen gekop­peld. De GGD Hart voor Bra­bant werkt hier­bij samen met het opbouw­werk, woon­cor­po­ra­ties, de thuis­zorg en de scho­len. Drie gere­a­li­seer­de wijk­moes­tui­nen zijn hier­van een voor­beeld. “Dit is goed voor de leef­baar­heid en goed voor de gezondheid.” Dit staat te lezen op de web­si­te van Movi­sie. Pro­ject­lei­der […]

Struc­tuur­vi­sie Amers­foort: ‘meer ruim­te voor het ver­bin­den van gro­te groen­ge­bie­den’

Amers­foort wil de ambi­tie waar­ma­ken om een vita­le en duur­za­me stad te zijn met een cen­trum­func­tie voor de regio. In de basis­rich­ting voor de Struc­tuur­vi­sie Amers­foort 2030 doet het col­le­ge voor­stel­len aan de gemeen­te­raad, zoals bij­voor­beeld meer ruim­te voor het ver­bin­den van de gro­te groen­ge­bie­den in de stad. De basis­rich­ting voor de struc­tuur­vi­sie is tot […]

Ver­bin­den open­baar groen draagt bij aan Utrecht­se bio­di­ver­si­teit

Klei­ne aan­pas­sin­gen in de aan­leg en beplan­ting van het open­baar groen kun­nen het aan­tal die­ren in de stad Utrecht aan­zien­lijk ver­gro­ten. Dit blijkt uit een onder­zoek dat Amy Beerens van de Uni­ver­si­teit Utrecht deed in opdracht van de gemeen­te Utrecht. Wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Mili­eu en Duur­zaam­heid ziet hier­in een onder­steu­ning van het gemeen­te­lijk […]