Ambitie Amsterdam Floriade 2022 is verbinden van productie en consumptie

Amsterdam heeft meervoudige ambities met haar inzending voor de Floriade 2022. Kern van het Amsterdamse bid is openheid: een open Floriade die integraal deel uitmaakt van de stad, en een open Floriade die samen met de stad, de regio en de tuinbouwsector zal worden vormgegeven.

Met haar inzending beoogt Amsterdam een wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren die blijvend meerwaarde zal geven aan zowel de Nederlandse tuinbouwsector als de stad.

Tuinbouw terugbrengen naar de stad
Amsterdam wil tuinbouw terugbrengen naar de stad en zo voedselproductie en de stedeling weer nader tot elkaar brengen. Met de Floriade kan de hoofdstad een voortrekkersrol spelen in het wereldwijde voedselvraagstuk, en een positieve impuls  geven aan de relatie tussen stad en land. Amsterdam brengt met de wereldtuinbouwtentoonstelling de tuinbouw ook op het netvlies van grote groepen jongeren die studeren in de stad.

Download PlanAmsterdam Floriade 2022 »

Bron:
Gemeente Amsterdam