Verbinden openbaar groen draagt bij aan Utrechtse biodiversiteit

Kleine aanpassingen in de aanleg en beplanting van het openbaar groen kunnen het aantal dieren in de stad Utrecht aanzienlijk vergroten. Dit blijkt uit een onderzoek dat Amy Beerens van de Universiteit Utrecht deed in opdracht van de gemeente Utrecht. Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu en Duurzaamheid ziet hierin een ondersteuning van het gemeentelijk groenbeleid.

In Nederland neemt het aantal verschillende dieren steeds verder af. De gemeente Utrecht is één van de organisaties die deze achteruitgang van biodiversiteit wil tegengaan. Masterstudent Amy Beerens van de Universiteit Utrecht onderzocht daarom in opdracht van de gemeente welke factoren invloed hebben op de biodiversiteit in de stad.

Verbinden groene plekken
De studie van Beerens laat zien dat kleine aanpassingen in de aanleg en invulling van het openbaar groen al invloed hebben op de biodiversiteit. Zo is er een positieve relatie tussen het aantal waarnemingen van dieren in het groen en de grootte van het openbare groen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om een groter park aan te leggen, heeft het verbinden van de parken met elkaar ook een gunstige invloed op de biodiversiteit. Verder speelt ook de invulling van het groen een belangrijke rol. Met name de aanwezigheid van bosplantsoen met zowel struiken als bomen trekt veel dieren aan.

Nieuwe impuls groenstructuurplan
Dit onderzoek ondersteunt het beleid van de gemeente om groene plekken in en om de stad Utrecht met elkaar te verbinden. Het collegeprogramma geeft een nieuwe impuls aan de verdere realisering van een samenhangende groenstructuur, wat positief is voor de biodiversiteit in de stad.

Bron:
Gemeente Utrecht