Park in de Millinxbuurt verbetert mede de leefbaarheid

“De Millinxbuurt ligt er fysiek fantastisch bij” Jurgen Hoogendoorn, sociaal wetenschapper en werkzaam bij ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, sprak na een bezoek in de Millinxbuurt vol lof over de Rotterdamse wijk. “Er is hier ongelofelijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieuwe park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven. De Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk kende begin jaren […]

Groenere Gentse haven verbetert de leefbaarheid in Vlaamse kanaaldorpen

Bedrijven, landbouwers, bewoners en overheidsdiensten willen de komende jaren de Vlaamse Kanaalzone vergroenen om zo de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De betrokken partijen ondertekenden in juli het convenant Groen Raamwerk en het ECO2charter. De voorbije jaren groeide de Gentse haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Terneuzen. Hierdoor dreigde de leefkwaliteit in de […]

Groen verbetert de leefbaarheid

Het centrale onderwerp in de gedrukte nieuwsbrief van de Groene Stad is ‘groen verbetert de leefbaarheid’. Binnen de herstructureringsplannen dienen bomen en struiken niet alleen als mooie aankleding van de buurt, maar vervullen ze een breder doel: groen wordt als middel ingezet om de sociale binding in de wijk te verhogen. In de nieuwsbrief vertelt […]