Berichten

In hoog beveiligde afdelingen van een TBS kliniek is in een uniek onderzoek een positief effect van planten vastgesteld op de beleving van de huiskamers. Justitiële inrichtingen zijn vaak slecht geventileerd en sober ingericht.  Over de effecten van planten  op mensen en klimaat in deze omgevingen is weinig bekend. Potentieel valt veel winst te behalen. Aan de hand van klimaatmetingen, vragenlijsten en interviews zijn in dit onderzoek verbeteringen in gevoelens van veiligheid en sociale samenhang vastgesteld op de afdelingen waar planten stonden, en was de luchtvochtigheid op de afdelingen met planten groter dan op controle afdelingen zonder planten. Binnen de korte looptijd van dit onderzoek waren er geen meetbare effecten van de planten op de gezondheid van de bewoners en het personeel.
Lees hier het volledige rapport ”Planten in justitiële inrichtingen”
Bron: Productschap Tuinbouw

Uit onderzoek van TNO blijkt dat mensen de omgeving mijden waarvan ze zeggen dat ze er graag gaan wandelen. Zo toonde onderzoeker Jeroen Borst van TNO aan dat ouderen graag in parken en bij water wandelen, maar dat ze in de praktijk juist drukke straten opzoeken.

Belemmerende factoren waardoor parken slecht scoren zijn hangjongeren, slechte verlichting en onoverzichtelijke situaties. Maar ook hondenpoep en straatvuil worden als belemmerd ervaren. Winkels zijn daarentegen een positieve factor, zegt Sanne de Vries, een van de betrokken onderzoekers.

Wandelgedrag bevorderen
Gemeenten en stedenbouwkundigen zijn zeer geïnteresseerd in deze gegevens, omdat zij graag het wandelgedrag willen bevorderen. Want wandelen is veilig en laagdrempelig.

Lees hier het volledige artikel ‘Lopen langs de lange lindelaan » 

 


Discussie
Ontwerpers van parken dienen rekening te houden met deze onderzoekgegevens, want in een park moet iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen.Wat vindt u hiervan? Laat uw mening achter »

Bron:
TNO Magazine

 

Spelen in en met de natuur is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om in te kunnen spelen op deze maatschappelijke behoefte aan meer speelnatuur hadden beheerders behoefte aan meer richtlijnen betreffende aansprakelijkheden en veiligheidsverplichtingen bij inrichting en beheer van deze speelnatuur. Dit onderzoek biedt zoveel mogelijk houvast bij een verantwoord beheer en inrichting van speelnatuur.

Volledige informatie:
Lees hier het rapport

Ook interessant:
Kinderen, spelen, speelruimte, veiligheid

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit