Onderzoek naar groen in TBS klinieken

In hoog beveiligde afdelingen van een TBS kliniek is in een uniek onderzoek een positief effect van planten vastgesteld op de beleving van de huiskamers. Justitiële inrichtingen zijn vaak slecht geventileerd en sober ingericht.  Over de effecten van planten  op mensen en klimaat in deze omgevingen is weinig bekend. Potentieel valt veel winst te behalen. […]

Ouderen mijden parken omwille van veiligheid

Uit onderzoek van TNO blijkt dat mensen de omgeving mijden waarvan ze zeggen dat ze er graag gaan wandelen. Zo toonde onderzoeker Jeroen Borst van TNO aan dat ouderen graag in parken en bij water wandelen, maar dat ze in de praktijk juist drukke straten opzoeken. Belemmerende factoren waardoor parken slecht scoren zijn hangjongeren, slechte […]

Speelnatuur en veiligheid

Spelen in en met de natuur is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om in te kunnen spelen op deze maatschappelijke behoefte aan meer speelnatuur hadden beheerders behoefte aan meer richtlijnen betreffende aansprakelijkheden en veiligheidsverplichtingen bij inrichting en beheer van deze speelnatuur. Dit onderzoek biedt zoveel mogelijk houvast bij een verantwoord beheer […]