Voorlopig ontwerp Spoorzoompark in Utrecht vastgesteld

De gemeente Utrecht gaat de groene strook langs het spoor in Overvecht tussen het station en fort Blauwkapel (Spoorzoompark) en de strook die de verbinding vormt tussen het Spoorzoompark en het park de Watertoren aanpakken. Na een participatietraject met omwonenden, professionals en andere belanghebbenden heeft het college het voorlopig ontwerp onlangs vastgesteld. Het gebied wordt […]

Structuurvisie Vechtpark Hardenberg vastgesteld

De gemeenteraad van Hardenberg en het algemeen bestuur van Waterschap Velt en Vecht hebben de structuurvisie voor het Vechtpark Hardenberg vastgesteld. Het Vechtpark biedt kansen voor water, beleving en natuur. De vastgestelde structuurvisie ligt vanaf nu ter inzage en is digitaal te bekijken. De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht willen in de stedelijke […]

Monumentale bomen in Zuidoost Amsterdam vastgesteld

In Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is onlangs de lijst van monumentale bomen vastgesteld. Stadsdeel Zuidoost is een stadsdeel in ontwikkeling waarbij het wonen in een stedelijke omgeving omgeven door groen en water centraal staat in de vernieuwing. Het behoud en de aanleg van een duurzaam bomenbestand is een belangrijk onderdeel van de groenvernieuwing. Ruimte voor nieuwe […]