Berichten

De gemeente Utrecht gaat de groene strook langs het spoor in Overvecht tussen het station en fort Blauwkapel (Spoorzoompark) en de strook die de verbinding vormt tussen het Spoorzoompark en het park de Watertoren aanpakken.

Na een participatietraject met omwonenden, professionals en andere belanghebbenden heeft het college het voorlopig ontwerp onlangs vastgesteld. Het gebied wordt opener gemaakt en er worden meer paden aangelegd. Ook krijgt de strook meer de uitstraling van een park.

Ecologische verbinding versterkt
Daarnaast wordt de speelplek aan de Katharijn van Leemputdreef opgeknapt. De recreatieve en ecologische verbinding tussen de Vecht en het buitengebied wordt met dit plan ook versterkt. Naar verwachting start de gemeente eind van het jaar met de werkzaamheden. De herinrichting is een onderdeel van het gebiedsplan Spoorzone Vernieuwt en het meerjarengroenprogramma.

Bron:
Gemeente Utrecht

 

De gemeenteraad van Hardenberg en het algemeen bestuur van Waterschap Velt en Vecht hebben de structuurvisie voor het Vechtpark Hardenberg vastgesteld. Het Vechtpark biedt kansen voor water, beleving en natuur. De vastgestelde structuurvisie ligt vanaf nu ter inzage en is digitaal te bekijken.

De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht willen in de stedelijke kern van Hardenberg een andere inrichting geven aan de Vecht en het Vechtdal. Het te ontwikkelen Vechtpark biedt ruimte voor waterberging en kansen voor recreatie, toerisme, natuur, kunst en cultuur. De plannen voor het Vechtpark zijn op hoofdlijnen verwoord in een structuurvisie. In het voorjaar van 2010 is de structuurvisie tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd.

Naar aanleiding van reacties van onder andere de provincie Overijssel en omwonenden is de structuurvisie op punten aangepast. De structuurvisie is inmiddels vastgesteld door zowel de gemeenteraad van Hardenberg als het algemeen bestuur van het waterschap.

 

Ruimte voor natuurontwikkeling en waterberging
Het Vechtpark ligt bij de stad Hardenberg en bestaat uit de Vecht en het bijbehorende winterbed in het stedelijke gebied. Globaal loopt het Vechtpark vanaf de hoek van de wijk Baalder aan de noordkant tot de Asjeskampbrug/N343 aan de zuidkant. De structuurvisie schetst de kaders en hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. In het Vechtpark worden de Vecht en de stad Hardenberg weer met elkaar verbonden en is de Vecht een waardevol cultuurhistorisch element. Met de realisatie van het Vechtpark wordt ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling en waterberging. Maar er is ook veel aandacht voor het beleven van de kwaliteit van de omgeving met ruimte om de recreëren en te struinen en voor kunst die past bij de potenties en schoonheid van het gebied.

Bron:
Waterschap Velt en Vecht

 

 

In Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is onlangs de lijst van monumentale bomen vastgesteld. Stadsdeel Zuidoost is een stadsdeel in ontwikkeling waarbij het wonen in een stedelijke omgeving omgeven door groen en water centraal staat in de vernieuwing.

Het behoud en de aanleg van een duurzaam bomenbestand is een belangrijk onderdeel van de groenvernieuwing.

Ruimte voor nieuwe bomen
Nieuwe bomen worden op een dusdanige wijze geplant dat ze zich volop kunnen ontwikkelen.

Bewoners hebben diverse bomen aangemeld voor deze lijst waarna de adviescommissie de aanvragen heeft beoordeeld. Per boom heeft de commissie een advies uitgebracht.

 

 

 

Zeer groen stadsdeel
Zuidoost is een van de groenste stadsdelen van Amsterdam. De groene omgeving is voor veel mensen dan ook een reden zich in Zuidoost te vestigen. Elk jaar wordt veel geïnvesteerd in het groen. Een indicatie: Het afgelopen plantjaar werden ruim 1800 bomen geplant en zagen 45.000 bloembollen het licht. Verder werden ruim 190.000 heesters en 23.000 haagplantsoen aangeplant en bloeiden 3000 winterviolen in bloembakken. Het nieuwe Bijlmerpark dat in 2011 wordt afgerond, krijgt steeds meer vorm en kent straks uiteenlopende sferen met een natuurpark, een deel met sport en spel, een Bijlmerbomentuin, een recreatieweide, uitkijkheuvels en diverse waterpartijen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Stadsdeel Zuidoost